Advertisement
 Translation for '.zw' from Albanian to English
gjeog.
Zimbabve {f} <.zw>
Zimbabwe
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for '.zw' from Albanian to English

Zimbabve {f} <.zw>
Zimbabwegjeog.
Advertisement
Usage Examples Albanian
  • Gjinia e një gjallese përcaktohet nga gjenet e tij. Shumica e gjitarëve kanë sistemin e përcaktimit të gjinisë XY, ku gjitarët meshkuj mbajnë një kromozom X dhe Y (XY), ndërsa gjitarët femra mbajnë dy kromozome X (XX). Sisteme të tjera kromozomale të përcaktimit të gjinisë te kafshët përfshijnë sistemin ZW tek zogjtë dhe sistemin X0 tek insektet. Sisteme të ndryshme mjedisore përfshijnë përcaktimin e gjinisë të varur nga temperatura te zvarranikët dhe krustacet.
  • .zw është prapashtesa e fletave të internetit dhe paraqet domenin zyrtar të Zimbavesë shtetë në pjesën jugore të Afrikës.
Advertisement
© dict.cc Albanian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!