Advertisement
 ⇄Change Direction
 Translation for 'Agamemnon' from Albanian to English
NOUN   Agamemnon | Agamemnoni | - | -
mit.
Agamemnon {m}
Agamemnon
1 translation
To translate another word just start typing!

 ⇄ 
Translation for 'Agamemnon' from Albanian to English

Agamemnon {m}
Agamemnonmit.
Advertisement
Usage Examples Albanian
  • Vendosur gjatë Luftës së Trojës – rrethimi dhjetëvjeçar i qytetit të Trojës (Ilioni) nga një koalicion i shteteve ake – tregon për betejat dhe ngjarjet gjatë javëve të një grindje midis mbretit Agamemnon dhe luftëtarit Akil.
  • Në moshën 40 vjeç, Bubulina mori mbi pasurinë dhe biznesin e tij tregëtar dhe ndërtoi vetë katër anije më shumë, duke përfshirë dhe luftanijen e madhe Agamemnon.
  • Kujdesi shkencor: Agamemnon Celikas Drejtor i Arkivit Historik dhe Paleografik të MIET, Athinë, Greqi.
Advertisement
© dict.cc Albanian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!