Advertisement
 ⇄Change Direction
 Translation for 'Laos' from Albanian to English
gjeog.
Laos {m} <.la>
Laos
1 translation
To translate another word just start typing!

 ⇄ 
Translation for 'Laos' from Albanian to English

Laos {m} <.la>
Laosgjeog.
Advertisement
Usage Examples Albanian
  • Shan), në Tajlandë quhen "tai" (Thai), në Laos dhe në veri e jug të Tajlandës "lao" (Lao) .
  • 90% i popullsisë së Laosit merret me Bujqësi.Një pjesë e madhe e tokave pjellore në Laos janë të mbuluar me fusha të Orizit.50.000 tonelatë Oriz prodhohet në vend.
  • Tigri indokinez është shpërndarë në Myanmar, Tajlandë dhe Laos.
  • Në mënyrë të ngjashme në Laos, referencat e drejtpërdrejta për komunizmin nuk janë përfshirë në dokumentet e saj themelore, megjithëse i jep fuqi të drejtpërdrejtë partisë qeverisëse.
  • Tani ata janë të rrallë; shembuj ende mund të shihen në Kubë, Korenë e Veriut dhe Laos.

  • Mëmëdheu i popullit të Laosit që kanë emigruar në Indokinë është Kina.
Advertisement
© dict.cc Albanian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!