Advertisement
 ⇄Change Direction
 Translation for 'Mn' from Albanian to English
kimi
mangan {m} <Mn>
manganese <Mn>
1 translation
To translate another word just start typing!

 ⇄ 
Translation for 'Mn' from Albanian to English

mangan {m} <Mn>
manganese <Mn>kimi
Advertisement
  • manganese <Mn> = mangan {m} <Mn>
Show all
Usage Examples Albanian
  • Si pasurit natyrore të Marokut sipas CIA-Factboock llogariten të jenë : Fosfate, Hekuri (Fe), Mangani (Mn), Plumbi (Pb), Zinku (Zn), Peshkimi dhe Kripa.
  • Dy emrat kryesorë të Thutmose transliterojnë si mn-ḫpr-rˁ ḏḥwty-ms.
  • Në vitin 2006 monumenti është vënë nën mbrotje me numër MN/034 dhe i takon kategorisë së tretë.
  • Si pasurit natyrore të Marokut sipas CIA-Factboock llogariten të jenë : Fosfate, Hekuri "(Fe)", Mangani "(Mn)", Plumbi "(Pb)", Zinku "(Zn)", Peshkimi dhe Kripa.
  • .mn është prapashtesa e faqeve të Internetit dhe përfaqëson domenin zyrtar të Mongolisë.

  • Sidoqoftë një magnet i ri i lirë, aliazhi Mn-Al është krijuar dhe tani po dominon tregun e magnetëve me buxhet të ulët.
  • Sandshrew mund të mësojë lëvizjen prerje (MN 01), forca (MN 04), copëtim shkëmbinjsh (MN 06).
Advertisement
© dict.cc Albanian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!