Advertisement
 ⇄Change Direction
 Translation for 'Zn' from Albanian to English
zink {m} <Zn>zinc <Zn>
1 translation
To translate another word just start typing!

 ⇄ 
Translation for 'Zn' from Albanian to English

zink {m} <Zn>
zinc <Zn>
Advertisement
Usage Examples Albanian
  • Procedurat e njëjta janë edhe për koncentratin e Zn.
  • Si pasurit natyrore të Marokut sipas CIA-Factboock llogariten të jenë : Fosfate, Hekuri (Fe), Mangani (Mn), Plumbi (Pb), Zinku (Zn), Peshkimi dhe Kripa.
  • Metalurgjia e Kosovës karakterizohet me orientimin e bazuar në përpunimin e xeheve të metaleve me ngjyrë (Pb, Zn, Ag, Cd, Au) dhe ferronikelit (Fe-Ni) dhe zhvillimi i kapaciteteve të caktuara në industrinë metalpërpunuese.
  • Ndërtojn elementin galvanik të quajtur "Elementi DANIEL", i përbërë nga elektroda e zinkut ZnSO4 .
Advertisement
© dict.cc Albanian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!