Page 1 of 1 for the letter XH in the Albanian-English dictionary
xhaketë {f}blazer
xhaketë {f}jacket
veshje
xhaketë {f} lëkure
leather jacket
xham {m}glass
xham {m} i përparshëm i makinëswindshield [Am.]
xham {m} sahatihourglass
xham {m} zmadhuesmagnifying glass
xhamajkanJamaican
etnol.
xhamajkane {f}
Jamaican [female]
ark.fe
xhami {f}
mosque
xhampunues {m}glazier
xhelatinë {f}gelatin
xhelatinë {f}gelatine
xhelozi {f}jealousy
xhelozi {f}suspicion
xhenaze {f} [fol.] [trupi i të vdekurit në arkivol][corpse interred in a coffin]
xhenet {m}paradise
xhep {m}pocket
xhepist {m}pickpocket
xhepiste {f}pickpocket [female]
xhevahir {m}diamond
xhevahir {m}gem
xhevahir {m}jewel
xhezve {f}coffee pot
gjeog.
Xhibut {m} <.dj>
Djibouti
xhibutianDjiboutian
gjell.
xhin {m}
gin
veshje
xhinse {f.pl}
jeans
fin.
xhirim {m}
giro
sport
xhiro {f}
lap
xhiro {f}rotation
xhiro {f}turn
xhiroj një kambialto endorse a bill
xhokë {f}short woolen jacket
sport
xhudist {m}
judoist
xhufkë {f}tassel
xhumbë {f}hump
xhungë {f}hump
xhungë {f}protuberance
xhungël {f}jungle
muzikë
xhura {f}
fife
xhuxhmaxhuxh {m}dwarf
xhuxhmaxhuxh {m}pygmy
xhybe {f}overcoat
Page 1 of 1 for the letter XH in the Albanian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024