Werbung
 Übersetzung für '.zw' von Albanisch nach Deutsch
gjeog.
Zimbabve {f} <.zw>
Simbabwe {n}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für '.zw' von Albanisch nach Deutsch

Zimbabve {f} <.zw>
Simbabwe {n}gjeog.
Werbung
Anwendungsbeispiele Albanisch
  • Gjinia e një gjallese përcaktohet nga gjenet e tij. Shumica e gjitarëve kanë sistemin e përcaktimit të gjinisë XY, ku gjitarët meshkuj mbajnë një kromozom X dhe Y (XY), ndërsa gjitarët femra mbajnë dy kromozome X (XX). Sisteme të tjera kromozomale të përcaktimit të gjinisë te kafshët përfshijnë sistemin ZW tek zogjtë dhe sistemin X0 tek insektet. Sisteme të ndryshme mjedisore përfshijnë përcaktimin e gjinisë të varur nga temperatura te zvarranikët dhe krustacet.
  • .zw është prapashtesa e fletave të internetit dhe paraqet domenin zyrtar të Zimbavesë shtetë në pjesën jugore të Afrikës.
Werbung
© dict.cc Albanian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!