Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'Zn' von Albanisch nach Deutsch
kimimineral.
zink {m} <Zn>
Zink {n} <Zn>
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'Zn' von Albanisch nach Deutsch

zink {m} <Zn>
Zink {n} <Zn>kimimineral.
Werbung
Anwendungsbeispiele Albanisch
  • Procedurat e njëjta janë edhe për koncentratin e Zn.
  • Si pasurit natyrore të Marokut sipas CIA-Factboock llogariten të jenë : Fosfate, Hekuri (Fe), Mangani (Mn), Plumbi (Pb), Zinku (Zn), Peshkimi dhe Kripa.
  • Metalurgjia e Kosovës karakterizohet me orientimin e bazuar në përpunimin e xeheve të metaleve me ngjyrë (Pb, Zn, Ag, Cd, Au) dhe ferronikelit (Fe-Ni) dhe zhvillimi i kapaciteteve të caktuara në industrinë metalpërpunuese.
  • Ndërtojn elementin galvanik të quajtur "Elementi DANIEL", i përbërë nga elektroda e zinkut ZnSO4 .
Werbung
© dict.cc Albanian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!