Seite 1 von 7 für den Buchstaben F im Albanisch-Deutsch-Wörterbuch
fabrikant {m}
Fabrikant {m}ind.
fabrikë {f}
Fabrik {f}ind.
fabrikë {f} birre
Bierbrauerei {f} [Gewerbebetrieb]birrë
Brauerei {f} [Gewerbebetrieb]birrë
fabrikim {m}
Fabrikation {f}
fabul {f}
Fabel {f}let.
fagot {m}
Fagott {n}muzikë
faj {m}
Schuld {f} [Verstoß, Ursache von etw. Bösem]
fajancë {f}
Fayence {f}
fajde {f} [vjet.] [kamatë]
Zinsen {pl}fin.
fajësi {f}
Schuldhaftigkeit {f}
fajësim {m}
Beschuldigung {f}
fajësoj dikë
jdn. beschuldigen
fajkoj diçka
etw.Akk. schrubben [ugs.]
etw.Akk. wienern [ugs.]
fajtor
schuldig [Schuld tragend]
fakir {m}
Fakir {m}fe
faksimile {f} [libr.]
Faksimile {n}
fakt {m}
Fakt {m} {n}
Faktum {n} [geh.]
Tatsache {f}
faktoj diçka
etw.Akk. belegen [beweisen]
etw.Akk. beweisen
faktor {m}
Faktor {m}
fakultet {m}
Fakultät {f}arsim
fal
entschuldigen
vergeben
falas
gratis
kostenlos
umsonst
falë [+rrjedh.]
dank [+Gen., +Dat.; im Pl. meist mit Gen.]
falem [për dritën etj.]
verlöschen
falem [vdes]
sterben
falem me dikë [përshëndoshem]
jdn. begrüßen
Faleminderit githashtu!
Danke gleichfalls!
Faleminderit nga zemra!
Herzlichen Dank!
Faleminderit për mikpritjen.
Danke für die Gastfreundschaft.gjell.
Faleminderit për të gjitha.
Danke für alles!
Faleminderit shumë!
Vielen Dank!
Faleminderit!
Danke!
falënderim {m}
Dank {m}
falënderoj dikë
jdm. danken
falënderoj dikë për diçka
sichAkk. bei jdm. für etw.Akk. bedanken
falje {f}
Entschuldigung {f}
Vergebung {f}
Verzeihen {n}
fall {m}
Wahrsagerei {f}
Wahrsagung {f}
falltar {m}
Wahrsager {m}
falltare {f}
Wahrsagerin {f}
falltoj
wahrsagen
falltor {m}
Wahrsager {m}
falltore {f}
Wahrsagerin {f}
fallxheshë {f} [fol.]
Wahrsagerin {f}
fallxhi {m} [fol.]
Wahrsager {m}
Falmeminderti edhe juve! [njëjës i sjellshëm]
Danke auch Ihnen!
fals [libr.]
falsch
falsifikim {m}
Fälschung {f}
falsifikoj diçka [libr.]
etw.Akk. fälschen
etw.Akk. verfälschen
falsifikues {m} [libr.]
Fälscher {m}
falsifikuese {f} [libr.]
Fälscherin {f}
faltore {f}
Bethaus {n}fe
Kultstätte {f}fe
Tempel {m}ark.fe
famë {f}
Ruf {m} [Ansehen, Leumund, Ruhm]
Ruhm {m}
famëkeq
berüchtigt
famëmadh
berühmt
familjar
familiär
familje {f.pl}
Familien {pl}
familje {f}
Familie {f}
fanatik
fanatisch
fanatik {m}
Fanatiker {m}
fanatike {f}
Fanatikerin {f}
fanatizëm {m}
Fanatismus {m}
fanellë {f}
T-Shirt {n}veshje
Turnhemd {n}veshje
Unterhemd {n} mit Ärmelnveshje
fanellë {f} [për sportistët]
Trikot {n} [Kleidungs­stück]veshje
fant {m} [letra bixhozi]
Bube {m} [Karten]loja
fantastik
fantastisch
fantazi {f} [libr.]
Fantasie {f}
Phantasie {f} [Rsv.]
fantazmë {f}
Gespenst {n}
faqe {f}
Gesicht {n}
Seite {f} [im Buch oder Internet]
faqe {f} [anë të fytyrës së njeriut]
Wange {f}anat.
faqezi {m}
Tunichtgut {m}
far {m}
Leuchtturm {m}naut.
faraon {m}
Pharao {m}hist.
fare
sehr
farë {f} [bërthamë]
Samen {m} [Samenkorn]bot.
farë {f} [burim a shkak]
Herkunft {f} [Ursprung einer Sache]
farë {f} [lloj]
Art {f}
farë {f} [spermë]
Samen {m} [Sperma]biol.
Sperma {n}biol.
farefis {m}
Verwandter {m}
farefisnor
verwandtschaftlich
Verwandtschafts-
ind.
fabrikant {m}
Fabrikant {m}
ind.
fabrikë {f}
Fabrik {f}
birrë
fabrikë {f} birre
Bierbrauerei {f} [Gewerbebetrieb]
birrë
fabrikë {f} birre
Brauerei {f} [Gewerbebetrieb]
fabrikim {m}Fabrikation {f}
let.
fabul {f}
Fabel {f}
muzikë
fagot {m}
Fagott {n}
faj {m}Schuld {f} [Verstoß, Ursache von etw. Bösem]
fajancë {f}Fayence {f}
fin.
fajde {f} [vjet.] [kamatë]
Zinsen {pl}
fajësi {f}Schuldhaftigkeit {f}
fajësim {m}Beschuldigung {f}
fajësoj dikëjdn. beschuldigen
fajkoj diçkaetw.Akk. schrubben [ugs.]
fajkoj diçkaetw.Akk. wienern [ugs.]
fajtorschuldig [Schuld tragend]
fe
fakir {m}
Fakir {m}
faksimile {f} [libr.]Faksimile {n}
fakt {m}Fakt {m} {n}
fakt {m}Faktum {n} [geh.]
fakt {m}Tatsache {f}
faktoj diçkaetw.Akk. belegen [beweisen]
faktoj diçkaetw.Akk. beweisen
faktor {m}Faktor {m}
arsim
fakultet {m}
Fakultät {f}
falentschuldigen
falvergeben
falasgratis
falaskostenlos
falasumsonst
falë [+rrjedh.]dank [+Gen., +Dat.; im Pl. meist mit Gen.]
falem [për dritën etj.]verlöschen
falem [vdes]sterben
falem me dikë [përshëndoshem]jdn. begrüßen
Faleminderit githashtu!Danke gleichfalls!
Faleminderit nga zemra!Herzlichen Dank!
gjell.
Faleminderit për mikpritjen.
Danke für die Gastfreundschaft.
Faleminderit për të gjitha.Danke für alles!
Faleminderit shumë!Vielen Dank!
Faleminderit!Danke!
falënderim {m}Dank {m}
falënderoj dikëjdm. danken
falënderoj dikë për diçkasichAkk. bei jdm. für etw.Akk. bedanken
falje {f}Entschuldigung {f}
falje {f}Vergebung {f}
falje {f}Verzeihen {n}
fall {m}Wahrsagerei {f}
fall {m}Wahrsagung {f}
falltar {m}Wahrsager {m}
falltare {f}Wahrsagerin {f}
falltojwahrsagen
falltor {m}Wahrsager {m}
falltore {f}Wahrsagerin {f}
fallxheshë {f} [fol.]Wahrsagerin {f}
fallxhi {m} [fol.]Wahrsager {m}
Falmeminderti edhe juve! [njëjës i sjellshëm]Danke auch Ihnen!
fals [libr.]falsch
falsifikim {m}Fälschung {f}
falsifikoj diçka [libr.]etw.Akk. fälschen
falsifikoj diçka [libr.]etw.Akk. verfälschen
falsifikues {m} [libr.]Fälscher {m}
falsifikuese {f} [libr.]Fälscherin {f}
fe
faltore {f}
Bethaus {n}
fe
faltore {f}
Kultstätte {f}
ark.fe
faltore {f}
Tempel {m}
famë {f}Ruf {m} [Ansehen, Leumund, Ruhm]
famë {f}Ruhm {m}
famëkeqberüchtigt
famëmadhberühmt
familjarfamiliär
familje {f.pl}Familien {pl}
familje {f}Familie {f}
fanatikfanatisch
fanatik {m}Fanatiker {m}
fanatike {f}Fanatikerin {f}
fanatizëm {m}Fanatismus {m}
veshje
fanellë {f}
T-Shirt {n}
veshje
fanellë {f}
Turnhemd {n}
veshje
fanellë {f}
Unterhemd {n} mit Ärmeln
veshje
fanellë {f} [për sportistët]
Trikot {n} [Kleidungs­stück]
loja
fant {m} [letra bixhozi]
Bube {m} [Karten]
fantastikfantastisch
fantazi {f} [libr.]Fantasie {f}
fantazi {f} [libr.]Phantasie {f} [Rsv.]
fantazmë {f}Gespenst {n}
faqe {f}Gesicht {n}
faqe {f}Seite {f} [im Buch oder Internet]
anat.
faqe {f} [anë të fytyrës së njeriut]
Wange {f}
faqezi {m}Tunichtgut {m}
naut.
far {m}
Leuchtturm {m}
hist.
faraon {m}
Pharao {m}
faresehr
bot.
farë {f} [bërthamë]
Samen {m} [Samenkorn]
farë {f} [burim a shkak]Herkunft {f} [Ursprung einer Sache]
farë {f} [lloj]Art {f}
biol.
farë {f} [spermë]
Samen {m} [Sperma]
biol.
farë {f} [spermë]
Sperma {n}
farefis {m}Verwandter {m}
farefisnorverwandtschaftlich
farefisnorVerwandtschafts-
Seite 1 von 7 für den Buchstaben F im Albanisch-Deutsch-Wörterbuch
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Impressum © dict.cc 2024