Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'жизнен' von Bulgarisch nach Deutsch
lebhaft {adj}жизнен
4
vital {adj}жизнен
Lebens- {adj}жизнен
иконом.
Lebensstandard {m}
жизнен стандарт {м}
Lebenszyklus {m}жизнен цикъл {м}
иконом.
Produktlebenszyklus {m}
жизнен цикъл {м} на продукт
6 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Романите ѝ се фокусират върху проблема с жените имигрантки и често са обогатени със собствения ѝ жизнен опит.
 • Клетъчен жизнен цикъл е последователността от растеж на клетката, подготовка за делене и разделянето ѝ на две дъщерни клетки.
 • Преимущества са благоприятния инвестиционен климат, конкурентната среда, челните места в класациите за икономически свободи, високообразованото и дисциплинирано население и високия му жизнен стандарт.
 • Хранене: основният жизнен процес, който доставя материал за изграждане на клетката и енергия за жизнените процеси.
 • Radiata, са двупластни, което означава, че има два основни зародишни слоя: ендодерма и ектодерма, които се запазват през целия им жизнен цикъл.
 • Водещият японски експерт по този вид медузи, Шиничи Уйе, изкуствено развъжда няколко номури в лаборатория в Университета в Хирошима, изследвайки техния жизнен цикъл, темпове на растеж и хранителни навици.
 • Продуктов мениджмънт е функция на организационния жизнен цикъл в дадена компания, занимаващ се с планирането или предвиждането или маркетинга на продукт(и) на всички нива на продуктовия жизнен цикъл.
 • Пълният жизнен цикъл на малкия чернодробен метил протича за 217 - 270 дни.
 • За руснаците Иран представлява жизнен път за прекарване на американските помощи до СССР.
 • Въпреки малкия си размер, западнохайландският бял териер е елегантен, жизнен и издръжлив.
 • Нормалният жизнен цикъл на една батерия за електромобил е осем – десет години.
 • Морфогенезата описва също и развитието на едноклетъчните форми на живот, които поради ясни причини не преминават през ембрионален стадий в техния жизнен цикъл.
 • Повечето насърчават развитието, работата в екип, сътрудничеството, както и адаптивността през целия жизнен цикъл на проекта.
 • Развитието яйце-имаго – до 4 години – четири генерации, ежегодно всяка генерация завършва своя жизнен цикъл – ясно разграничени възрастови групи.
 • Завършва своя жизнен път в гр.
 • Сутринта на 14 юли 2003 г. след масивен инфаркт Иван Ганев завършва своя жизнен път.
 • Есето „Трите ключа“ е ориентирано към младите хора и е посветено на сложния въпрос на избора на индивидуален жизнен път.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!