Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'жизненост' von Bulgarisch nach Deutsch
Vitalität {f}жизненост {ж}
3
Lebenskraft {f}жизненост {ж}
2
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'жизненост' von Bulgarisch nach Deutsch

жизненост {ж}
Vitalität {f}

Lebenskraft {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Решаващи за това са неговата жизненост, богатият му политически опит и не на последно място обстоятелството, че умее да се изразява ясно и разбираемо за всеки.
 • Кръстоските с повечето пчелни раси - както по майчина, така и по бащина линия имат повишена жизненост, без засилване на нежелани качества като агресивност и ройливост.
 • Тя има ярка енергия и е човек с голяма жизненост, имащ опит в широк спектър от непълно работно време.
 • Веднага правят впечатление на придворните със своята жизненост.
 • Пукащите им пламъци са символ на жизненост и късмет – дар от завършващия карнавал.
 • Любимата му тема е – физическата култура, спорт и туризъм, които нямат алтернатива в борбата за здраве, жизненост и творческо дълголетие.
 • Извънредната му жизненост и творческа сила не се ограничават с литературните му дейности.
 • С това се намаляват репродуктивните качества на новото поколение, намалява се неговата жизненост и устойчивостта му към болести.
 • При кръстосването му с местни сиви и червени степни говеда се получават хибриди — рекордьори по отношение на жизненост и пригодност към местните условия.
 • В тези стихове Гьоте дава израз на своя съкровен възглед, защитил на дело чрез женитбата си с простата цветарка Кристиане Вулпиус, че деятелната жизненост и силата на характера са по-ценни от парите и положението в обществото и че преди всичко всеотдайният труд и естествената човечност са онези добродетели, които правят възможен един хармоничен съвместен живот.
 • те са с понижена жизненост и не са способни да участват конкурентно в надпреварата да догонят майките.
 • Фокусирайки се върху делата на великите мъже, Марлоу избира исторически фигури като герои от войната, финансисти и дипломати, водени от собствената им мощна жизненост.
 • Александра е много известна сред петербургското общество заради своята красота и жизненост.
 • С нарастването на генетичните разли­чия между популациите първоначално се появяват следзиготни репродуктив­ни изолиращи механизми, защото различните генофондове вече не са пригоде­ни един към друг и хибридите имат намалена жизненост или плодовитост.
 • "„Апокалипсис сега“" (1979) е изключително популярен със своята жизненост и рязкото представяне на Войната във Виетнам.
 • И при двата метода се цели изменение и обогатяване на наследствеността при птиците с оглед постигане на по-висока продуктивност и жизненост.
 • Изявите на „ПББ“ са наситени с много хумор, жизненост и настроение благодарение на Васко Кръпката, който освен композитор, е и автор на текстовете.
 • Героините ѝ впечатляват с удивителната си достоверност и жизненост.
 • 1. Система за жизненост (VP); 2. Нови зони; 3. Промяна в PvP системата.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!