Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'жизнен цикъл' von Bulgarisch nach Deutsch
Lebenszyklus {m}жизнен цикъл {м}
иконом.
Produktlebenszyklus {m}
жизнен цикъл {м} на продукт
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Морските змии проявяват по-високо ниво на адаптация, тъй като повечето от тях не се връщат на сушата и целият им жизнен цикъл преминава в морето.
 • Пълният жизнен цикъл на малкия чернодробен метил протича за 217 - 270 дни.
 • Някои първаци имат жизнен цикъл от две фази, редувайки трофозоидна фаза и летаргична фаза (кисти).
 • При растенията се наблюдава сложен жизнен цикъл, включващ процес на метагенеза – редуване на силно различаващи се помежду си поколения.
 • Нормалният жизнен цикъл на една батерия за електромобил е осем – десет години.
 • Морфогенезата описва също и развитието на едноклетъчните форми на живот, които поради ясни причини не преминават през ембрионален стадий в техния жизнен цикъл.
 • Паразитните червеи не могат да се възпроизвеждат изцяло в тялото на своя гостоприемник, те имат жизнен цикъл, който включва някои етапи, които трябва да преминат извън приемния организъм.
 • Кръвосмучещите комари имат жизнен цикъл с продължителност от една седмица до няколко месеца, като това зависи от вида, пола и условията на околната среда.
 • Повечето насърчават развитието, работата в екип, сътрудничеството, както и адаптивността през целия жизнен цикъл на проекта.
 • Обикновената златка има двугодишен жизнен цикъл.
 • Развитието яйце-имаго – до 4 години – четири генерации, ежегодно всяка генерация завършва своя жизнен цикъл – ясно разграничени възрастови групи.
 • През целия си жизнен цикъл раците линеят многократно.
 • Очаква се черни дупки със звездна маса да се формират при колапса на много масивни звезди в края на техния жизнен цикъл.
 • С баркодовете също лесно могат да се съберат данни за сезонната цикличност на стоките и за техния жизнен цикъл.
 • ITIL управлението на приложенията обхваща набор от най-добри практики, чиято цел като цяло е подобряване качеството на разработка на ИТ софтуера и поддръжка на целия жизнен цикъл на проектите за разработка на софтуер, като се обръща особено внимание при дефинирането на изискванията, които отговарят на целите на бизнеса.
 • Adobe признава, че технологията Flash е остаряла, затова нейният жизнен цикъл ще завърши в края на 2020 г., когато Adobe ще прекрати поддръжката и разпространението на Flash.
 • Различните организми непрекъснато се нуждаят и поглъщат необходимите за техния жизнен цикъл вещества при което изхвърлят повече или по-малко сложни, неусвоени в метаболизма минерални и органични продукти и в т.ч.
 • Неговото обновяване на Фройдовата традиция произтича преди всичко от системните му опити да обхване едновременното взаимодействие и еволюция на функциите на тялото, психиката и обществото през целия жизнен цикъл и в последователността на поколенията.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!