Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'конверсия' von Bulgarisch nach Deutsch
Umwandlung {f}конверсия {ж} [промяна]
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'конверсия' von Bulgarisch nach Deutsch

конверсия {ж} [промяна]
Umwandlung {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Енергията на възбуденото ядро може да се излъчи като гама-лъчи при процеса на гама-разпад или да се изгуби при взаимодействие на ядрото с орбитален електрон, изхвърляйки го от атома в процеса на вътрешна конверсия.
 • Някои магазини или отдели традиционно имат екстремен коефициент на конверсия, например в секциите за мляко или тоалетна хартия в супермаркетите процентът на конверсия обикновено е близо 100% в сравнение с художествените галерии, които обикновено имат процент на конверсия от няколко процента.
 • Обикновено по време на прехода се излъчва гама фотон, но излизането от възбудено състояние може да настъпи и с излъчване на електрон вследствие на вътрешна конверсия.
 • NET от soft4science може да бъде използван за конверсия от TeX-Math (подраздел на LaTeX) в MathML.
 • Антонимията е един от източниците на конверсия.
 • Паланкаи има научни изследвания и в области като световната енергийна икономика, икономическите войни и конверсия на отбранителната промишленост.
 • Подобни загуби са възможни при конверсия на реални към целочислени типове.
 • Успешната конверсия се интерпретира по различен начин от маркетолози, рекламисти и създатели на съдържание.
 • Клъстерната катализа е водещо направление в каталитичните процеси и се използва при синтеза на нови полимери, фиксация на молекулен азот, конверсия на въглероден оксид, фотокаталитични процеси и други.
 • В зависимост от кинетиката и порядъка на химичната реакция, както и наличието на други фактори (странични реакции) единият или другият тип реактори водят до по-добри резултати (по-висока скорост на реакцията или по-добра конверсия).
 • Има възможност за конверсия от аналогов в дигитален формат, което позволява на потребителите да превърнат по-старата музика в дигитален формат.
 • 6 атомни ледоразбивачи тип „Арктика“ е заложена възможност за конверсия на ледоразбивачите в спомагателни бойни крайцери.
 • Тройката координати на ковектора винаги се подчинява на трансформационните правила за права и обратна конверсия.
 • По-специфичен случай на лексикално-граматичните омоними са тези, получени като резултат от конверсия, когато една дума преминава в друга част на речта, без да променя морфологичния си състав: "високо дърво" – "говори високо"; "весело прекарване" – "тука е весело".
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!