Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'север' von Bulgarisch nach Deutsch
Norden {m} <N>север {м}
15
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'север' von Bulgarisch nach Deutsch

север {м}
Norden {m} <N>
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Тунелът е в посока север–юг.
 • Икономическата ситуация е почти толкова зле на север, колкото и на юг, тъй като преди това японците концентрират селското стопанство на юг, а тежката промишленост на север.
 • Землището им в континентална Гърция достига на север до древна Лариса на река Пеней, докъдето от север се простирала Пераебия, чийто жители обаче като пеласги участвали в Троянската война на страната на Троя.
 • Извира край село Вуляста, Янинско, и се влива от север през блатата в Амбракийския залив.
 • На север граничи с Корейската народнодемократична република (КНДР), а по море е заобиколена от Китайската народна република на запад и север, Япония на изток и Тайван на юг.
 • Простира се между Средносибирското плато на изток, планините Алтай и Кузнецки Алатау и Салаирското възвишение на югоизток, Казахската нископланинска земя на юг, планината Урал на запад и бреговете на Карско море на север.
 • Магистрала А35, известна още като „Източен околовръстен път“, има четири пресечки (№ 26 до № 23) в посока юг-север и два възли (№.
 • флотилията плава покрай западния бряг на Хъдсъновия залив, на север от устието на Чърчил.
 • Простира се и на север през Долна Калифорния на запад, на север в югозападната част на Съединените щати, през по-сухите централни щати чак на север до Южна Албърта в Канада ("Yucca glauca" ssp. ...
 • През окръга, от юг-югоизток на север-северозапад, а след град Чалис на север, на протежение от 84 мили (135,2 km), преминава участък от Междущатско шосе .
 • Съседни села са: Козаново на 2 км (първо на север и след това на запад), Избеглии на 3 км (на север), Патриарх Евтимово на 5 км (първо на север и след това на изток), Нови извор на 7 км (на югоизток) и Стоево на 3 км (на югозапад).
 • Разположено е на север от река Вардар срещу квартал Карпош.
 • Гледано от север на юг, страната се разделя на четири геоморфоложки области, заемащи териториите в посока север-юг: Дунавска равнина, Стара планина, Тракийска низина и Рило-Родопски масив.
 • Основната пътна артерия е GR-15, вървящ в направление север-юг и свързващ Костур с Лерин на север и с магистралата Егнатия Одос на юг.
 • На Южния полюс във всички посоки е север.
 • Землището на село Клепало граничи със землищата на: село Горна Рибница на север; село Раздол на север и изток; село Добри лаки на юг.
 • Землището на село Изворово граничи със землищата на: село Росица на север; село Панайот Хитово на север; село Камбурово на север и изток; село Илийно на юг; село Вельово на юг; село Кьосевци на югозапад и запад; село Ястребино на запад; село Любичево на северозапад.
 • Землището на село Церковски граничи със землищата на: село Крумово градище на север и изток; село Железник на югоизток; село Деветак на югозапад; село Деветинци на запад; село Венец на северозапад; село Искра на север; град Карнобат на север.
 • Землището на село Кликач граничи със землищата на селата: Зимен на северозапад и север; Раклиново на север; Черноград на североизток и изток; Соколово на юг; Глумче на запад.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!