Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'усилваща' von Bulgarisch nach Deutsch
линг.
Verstärkungs­wort {n}
усилваща дума {ж}
линг.
Verstärkungs­partikel {f}
усилваща частица {ж}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • ЯМР обикновено показва масивна усилваща контраста лезия, включваща малкия мозък.
  • Подземната зала впечатлява с уникалната си акустика, усилваща и най-слабите и едва различими звуци.
  • Ако един гребен от една вълна се срещне с друг гребен от друга вълна с една и съща честота и в една и съща точка, то степента на изместване е равна на сумата на отделните величини на вълните – това се нарича конструктивна (усилваща) интерференция.
  • Дори и с апаратура, усилваща нивото на звука, човек със сензорно-невронни слухови нарушения може да долавя изкривени звуци, което прави понякога успешното използване на слухови апарати невъзможно.
  • Чрез поставянето на подобна усилваща среда в резонансна кутия се получава положителна обратна връзка, която създава импулс кохерентно лъчение.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!