Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'ускорение' von Bulgarisch nach Deutsch
Beschleunigung {f}ускорение {ср}
3
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'ускорение' von Bulgarisch nach Deutsch

ускорение {ср}
Beschleunigung {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Гал (международно означение Gal) е единица за измерване на ускорение в системата CGS, използвана предимно в гравиметрията (свързана с геодезията и геофизиката).
 • където L е дължината, а g е гравитационното ускорение.
 • Кориолисовото ускорение се появява при движение в неинерциална отправна система, въртяща се спрямо инерциалната.
 • Двигателите с малко ускорение се използват в металообработващи машини и в друго технологично оборудване в промишлеността.
 • Ако върху две тела с различни маси се приложи еднаква сила, тялото с по-малка маса ще получи по-голямо ускорение, докато тялото с по-голяма маса – по-малко ускорение.
 • Интензивността на земетресението се оценява на VI степен по модифицираната скала на Меркали, а върховото ускорение на почвата на 0,1783g.
 • Състезателните моделите задвижвани от електродвигатели се характеризират с голямо ускорение, но не толкова голямо време за каране както нитро моделите, поради ограничения капацитет на батериите.
 • Триточкови методи – насочването се осъществява на основа информация за целта (координати, скорост и ускорение) и за насочваната към целта ракета (координати, скорост и ускорение) в стартова система от координати, най-често свързана с наземен пункт за управление.
 • Според втория закон на Нютон, под силата на тежестта тялото се движи с ускорение, което в този случай е земното ускорение и е приблизително равно на 9.81 m/c 2.
 • Интерпретацията на земното ускорение е, че в отсъствие на съпротивление на въздуха скоростта на всички свободно падащи тела всяка секунда се увеличава с 9,8 m/s.
 • е гравитационното ускорение при свободно падане към повърхността на Земята, означавано за краткост като земно ускорение.
 • където g=9.8 м/с² е земното ускорение.
 • Отдалечените свръхнови от тип Ia показват нелинейност в закона на Хъбъл, която учените обясняват с ускорение в степента на разширяване на вселената.
 • Всички движения в пространството на Минковски се извършват с една и съща скорост – тази на светлината, с, затова четиривектора на ускорението е винаги ортогонален на четиривектора на скоростта.
 • където [...] е плътността на флуида, а [...] е гравитационното ускорение.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!