Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'условие' von Bulgarisch nach Deutsch
NOUN   условие | условието | условия | условията
Bedingung {f}условие {ср}
15
Voraussetzung {f}условие {ср}
15
Vorbehalt {m}
2
условие {ср} [клауза, уговорка]
2 Wörter
право
Vertragsbedingung {f}
договорно условие {ср}
право
vertragliche Bedingung {f}
договорно условие {ср}
право
aufschiebende Bedingung {f}
отлагателно условие {ср}
право
auflösende Bedingung {f}
прекратително условие {ср}
Rahmenbedingung {f}рамково условие {ср}
3 Wörter
unter der Bedingung, dass {conj}при условие, че
4 Wörter
nur unter einer Bedingungсамо при едно условие
10 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • В музея е разрешено снимането с фотоапарати и камери, при условие че не се използват светкавици.
 • Едно множество се описва по два начина – с изброяване на елементите му или със задаване на условие, което те удовлетворяват.
 • Тъй като Ганеша бил шеговит той приел при условие, че Вяса рецитира поемата непрестанно.
 • ... във всяка точка има дефинирана първа производна), необходимото условие една точка да бъде локален оптимум е производната ѝ да е равна на 0.
 • в математиката е условие в оптимизационна задача, което решението на задачата трябва да удовлетвори.
 • Компанията-учредител настоява в името на дъщерната компания да не се споменава думата „компютър“, и същото условие се запазва и в названията на продукцията: вместо термина „компютър“ се използва терминът Programmable Data Processor, или съкратено PDP.
 • необходимо и задължително условие за упражняване на професията на магистър-фармацевта.
 • В програмирането най-често итерацията означава „цикъл“ (връщане към дадено условие, докато то не стане истинно и програмата продължи).
 • Често се използва с if твърдения за да създаде условие за препратка.
 • Цикъл конструкциите са конструкции, които са многократно изпълнявани, докато е в сила дадено условие.
 • Предварително условие за сезиране на омбудсмана е жалбоподателят да е сезирал по въпроса конкретната институция или орган.
 • Разликата на precondition от предварително условие е, в това, че предварителното условие се базира на вече реализирани прекондиции или това са контекстите при AI прогностиката.
 • Основната дейност на търговските банки е привличането на свободни парични средства от юридически и физически лица и разпределянето им от свое име при условие за възвратимост, срочност и платимост.
 • Един от основните критерии за класификация на онлайн комуникацията е дали тя се осъществява при условие, че участниците в нея са едновременно онлайн, или не.
 • Ефективното излъчване на послания е съществено условие за успеха на всеки аспект от функционирането на една организация.
 • Марксизмът смята, че може да се даде научнотеоретично обоснование на нравствените идеи само при условие, че се познават законите на историята и че тези идеи отразяват обективната логика на развитието на обществото.
 • Първото условие осигурява използването на алтернативен вълновод в краищата на честотната лента.
 • Непрекъснатостта на една функция е необходимо, но недостатъчно условие за диференцируемостта на функцията.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!