Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'условно' von Bulgarisch nach Deutsch
линг.
Konditional {m}
условно наклонение {ср}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'условно' von Bulgarisch nach Deutsch

условно наклонение {ср}
Konditional {m}линг.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Симпсън получава условно освобождаване на 20 юли 2017 г., което е минималната присъда.
 • С условно наклонение може да се изрази учтива молба, въпрос или подкана към събеседника да извърши действието.
 • съдът на Набережните Челни я осъжда на 1 година условно за разпалване на етническа омраза и разпространение на текста на резолюцията на сесията на Мили Меджлиса от 20 декември 2008 г., на която е утвърден съставът на „правителството на Татарстан в изгнание“ и молбата към ООН да бъде признат държавния суверенитет на Татарстан.
 • При високо облъчване радиацията може да предизвика „тъканни“ ефекти, известни като „детерминирани“ и условно обозначавани с единицата грей, които водят до остра лъчева болест.
 • Различават се условно четири поколения.
 • Съгласно Хармонизираната система, стоките по света са разделени условно на 21 раздела или на 97 глави, като глава 77 не се използва, за да бъде оползотворена по-късно с възникването на нови, некласирани и неописани стоки.
 • Останалите произведения на Фармър може условно да бъдат разделени на няколко тематични групи.
 • Конкурентно условно логическо програмиране съчетава едновременно конкурентно логическо програмиране и условно логическо програмиране, използвайки условия за контролиране на конкурентността.
 • Наклоненията са изявително, условно и повелително.
 • На базата на изчисления може да се установят чрез методите на нивелацията и височината на точки от повърхността спрямо някакво друго условно прието ниво – например морското или за регионални измервания други условно приети изходни нива.
 • Този период в историята на юдаизма започва условно с Маймонид и завършва с Исак Абрабанел.
 • е река в Централна Албания, разделяща условно страната на две – Северна и Южна Албания.
 • Стилът на изкуството през Амарнския период може условно да се раздели на 2 етапа – ранен и късен.
 • Агромаркетинговата среда може условно да се раздели на маркетингова макро- и микросреда.
 • Камерната музика условно се подразделя на инструментална и вокална.
 • Независимо от предимствата на Fortran, препроцесорите продължат да се използват за условно компилиране.
 • Често използвана величина е надморската височина – разстоянието между дадена точка и някакво условно морско равнище.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!