Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'условност' von Bulgarisch nach Deutsch
Bedingtheit {f}условност {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'условност' von Bulgarisch nach Deutsch

условност {ж}
Bedingtheit {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Филмовата фантастика е филмов жанр с фантастично съдържание – с висока степен на условност, при която героите и сюжетите често умишлено са значително отделечени от реалността.
  • През XVI век все още няма съществуваща степен на белетристична условност, позволяваща директното въвеждане в сюжета.
  • През тази епоха съществуват две течения – едното с подчертан реализъм в претворяването на действителността, а другото с тенденция към условност и фантастика.
  • Изброяването на собствените елементи за телата на Kеплер-Поансо включва известна условност.
  • Някои идеограми са разбираеми само след предварително запознаване с дадена условност, други предават значението си чрез картинна прилика с физическия обект и могат да бъдат отнесени към пиктограмите.
  • Стилизацията придава на елементите от една композиция абстрактност и условност.
  • Това може да предизвика усещане за сравнителна условност на героя.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!