Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'шлака' von Bulgarisch nach Deutsch
Schlacke {f}шлака {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'шлака' von Bulgarisch nach Deutsch

шлака {ж}
Schlacke {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Въпреки че са съставени от рохкава или само умерено стабилизирана шлака, много от тях са изненадващо трайни, защото дъждът, падащ върху тях, потъва в силно пропускливата шлака и ги споява, вместо да се стича по склоновете им и да ги ерозира.
 • В атриото (пръстеновидна долина, разположена между билото на калдерата и основата на вулканичния конус) се изливат свежи потоци от лава, а в края на ерупцията са изхвърлени шлака и вулканични бомби.
 • Флюсът е вещество, което се използва при металургичните процеси за образуване на шлака с определен състав при заваряване и спояване, за предпазване на разтопения метал от външната газова среда и за разтваряне на образуващите се оксиди.
 • Връхната му част е покрита с шлака, изпод която се показва началото на лавови потоци.
 • Вследствие на това стръмната седловина между двата вулкана е запълнена от вишневочервената шлака на Чикурачки, преливаща в светложълтите пепелни отложения на Татаринов.
 • Вторият северен кратер е покрит с шлака и лапили.
 • Освен тях може да се използват мергели, глинести шисти или отпадни продукти със сходен химичен състав, например доменна шлака.
 • Сред останалите регистрирани особености на мястото са изсечена в скалите отвесна щерна, изсичане във формата на вана и шлака ползвана за откриване на злато и сребро в древността.
 • Гранулираната доменна шлака (ГДШ) е вторичен продукт при производството на желязо, където пещите се пълнят с определени количества желязна руда, кокс и варовик.
 • Открити са и големи количества добре запазени кости, заедно с изобилие от желязна шлака и останки от пещи.
 • В тази местност се намират следи от шлака и сгур.
 • На същия терен, заедно с праисторическата керамика, се намират фрагменти от късноантична строителна и битова керамика и шлака, които бележат нов исторически момент и разкриват, че над праисторическата крепост е имало и късноантична.
 • ... Танталът обикновено се среща в минералите танталит Mn)Ta2O6, юксенит и каситеит, където при извличането на калия танталът преминава в шлака под формата на Ta2O5.
 • Друга модификация на напалма е смес, към която се добавят магнезий и неорганични окислители, като температурата на пламъка се увеличава до 1600 °C, а образуваната при горенето шлака може да разтопи дори метал.
 • поради което високопещната гранулирана шлака се използва само като хидравлична добавка.
 • В кратера на вулкана има огромни скални блокове, конуси шлака, високи до 300 м, дебели пластове пепел, късове вкаменена лава с различни размери – от големината на ръчна граната до големината на лека кола.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!