Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'зоология' from Bulgarian to English
зоол.наук.
zoology {noun}
зоология {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'зоология' from Bulgarian to English

зоология {ж}
zoology {noun}зоол.наук.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Георги Пчеларов е български научен илюстратор в областта на биологията (предимно зоология).
 • Води лабораторни упражнения по зоология на безгръбначните животни, практикум по микроскопска техника и по зоология, лабораторни упражнения по хистология и ембриология.
 • Катедра „Растителна защита, ботаника и зоология“ е една от катедрите на Факултетът по природни науки на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, която се занимава в областта на – растителна защита, ботаника и зоология.
 • Владимир Анастасов Бешков е български зоолог, херпетолог, работил в Института по зоология към Българска академия на науките, доцент.
 • В сектора работят петима гледачи, с уредник зооколекция – магистър по зоология.
 • Пенчо Стефанов Дрѐнски е български зоолог, научен сътрудник в Института по зоология при Българска академия на науките.
 • Тур Хейердал (...) е норвежки етнограф с познания по зоология, ботаника и география.
 • Професор по зоология в Йенския университет (1862 – 1919).
 • Като асистент по зоология (1958 – 1966) В.
 • През 1860 става доцент по зоология.
 • За постигнатите резултати Московския университет удостоява Северцов със степен почетен доктор по зоология.
 • отива в Киев, за да завежда Секция по морфология на безгръбначните в Института по зоология (АН на УССР) и да ръководи Катедрата по зоология на безгръбначните животни при Киевския университет.
 • става старши научен сътрудник в Сейнт Джонс Колидж в Оксфорд и асистент по сравнителна анатомия и зоология.
 • Завършва (1823) „Медицина“ и става преподавател по зоология в Казанския университет.
 • Основните трудове на Реомюр са в областите физика, зоология и др.
 • Буреш е смятан за основоположник на съвременната зоология в България.
 • Криптозоология ([...] таен, скрит и зоология) е псевдонаука, търсеща животни, чието съществуване не е доказано.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!