Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'курса' from Bulgarian to English
to go off course [also fig.] отклонявам се от курса [и прен.]
1 translation
To translate another word just start typing!
Usage Examples Bulgarian
 • Право по курса на ракетата се намира „сляпото петно“ на радиовзривателя: счита се, че ако целта се намира право по курса, то ракетата с висока степен на вероятност ще я порази с пряко попадение.
 • В такива случаи рулевият трябва да противодейства на нежеланите тенденции за отклонение на съда от курса с руля, което води до снижение на скоростта.
 • Братът на Албан Берг – без негово знание – представя на Шьонберг тези песни и композиторът проявява готовност да приеме в курса си младежа.
 • Минималният брой кредити за завършване на образователната бакалавърска степен е 32 (или 32 курса), в т.ч.
 • Направление, перпендикулярно на курса на съд (мор.).
 • От шестте 164 mm оръдия две се намират в носовата част на кораба и могат да водят стрелба право по курса през оръдейни амбразури.
 • Външното въздействие може да е обуславено от удар на вълна, порив на вятъра, смяна на курса и т.н.
 • За периода 2005 – 2020 година са организирани: 10 научни срещи с международно участие, 6 конгреса, над 40 научни симпозиуми и обучителни курса и 2 обучителни курса на Европейската академия по неврология (2014 – 2017), един световен научен форум и един международен семинар по проект на Европейската комисия.
 • Кирил и Методий“, специалност „Скулптура“, в курса на проф.
 • Монетите, сечени в Полша, имали дори два номинала – спрямо курса злотата и спрямо курса на копейката, но това продължило кратко време – само до 1850 г.
 • Обикновено се съставя от преподавателя, водещ курса.
 • Без да прекъсва продължава учението си на държавни разноски в Софийския университет, тогава Висше училище, където записва естествени науки и завършва курса през 1893 г.
 • В Центъра се организират и два курса за професионална подготовка: през 1977 г.
 • Април. Рязко спадане на курса на акциите на Nokia.
 • Тази катастрофа дълго време остава неразкрита, тъй като корабът на Рипли се отклонява от курса и лети из Космоса 57 години, преди да бъде открит.
 • 1 е показан курс К = 55°, Измерването на курса става с компас.
 • Апаратът влиза в орбита около Луната на 18 февруари 1972 г. след една корекция на курса.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!