Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'маса' from Bulgarian to English
table {noun}маса {ж}
tablecloth {noun}покривка за маса
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'маса' from Bulgarian to English

Advertisement
маса {ж}
table {noun}

покривка за маса
tablecloth {noun}
Usage Examples Bulgarian
 • Размерът на синтезирания протеин може да се измерва с броя на аминокиселините, които съдържа, и от общата му молекулна маса, която обикновено се отчитат в далтони (синоним с атомни единици за маса), или производната килодалтон (kDa).
 • В момента „0“ снарядът с маса mсн, откатните части на оръдието с маса M и барутните газове с маса mпг нямат механични скорости в инерциалната отправна система, свързана със Земята.
 • Атомна маса на даден "елемент" – това е усреднената маса на всички изотопи на даден елемент, с отчитане тяхното процентно съотношение.
 • Дефинираната по този начин единица за атомна маса има удобството, че "масата на един мол от дадено вещество (моларна маса) е точно толкова грама, колкото е атомната или молекулната маса на това вещество, измерена в" u.
 • Атомната маса на даден химичен елемент е усреднената маса на всички изотопи на този елемент, с отчитане на тяхното процентно съдържание и съотношение.
 • Тоест от определението за атомната единица за маса следва, че моларната маса на дадено вещество, изразена в грамове на мол, числено е равна на масата на най-малката частица (атом или молекула) на това вещество, изразена в атомни единици за маса.
 • Юпитер е най-голямата, с маса 318 пъти масата на Земята, а Меркурий е най-малък, с маса 0,055 пъти Земната маса.
 • Единицата за маса в система SI е килограм.
 • релативна маса (или релативистка маса), равна на "E/c2".
 • Представлява окачествяване по технологични показатели – хектолитрова маса, абсолютна маса, изравненост по големина на зърната, влажност, белтъчно съдържание и др.
 • Като обща маса на надоеното мляко продуктивността ѝ е ниска, но съпоставена към телесната маса (на 100 kg. ...
 • Затова е коректно да се посочва в какви части е съотношението – дали е маса към маса, обем към обем или маса към обем.
 • Звезди с по-малка маса се образуват по-често от такива с голяма маса.
 • Полипептидите имат молекулна маса, по-малка от молекулната маса на белтъците.
 • Леките крайцери от типа „Белфаст“ имат три безщокови котви конструкция на Байерс с маса 5588 kg (две основни и една резервна), един кърмови стоп-анкер Адмиралтейски тип с маса 711 kg и един верп Адмиралтейски тип с маса 508 kg [...].
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!