Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'усилваща' from Bulgarian to English
линг.
intensifier {noun}
усилваща дума {ж}
линг.
intensifier {noun}
усилваща частица {ж}
2 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Bulgarian
  • ЯМР обикновено показва масивна усилваща контраста лезия, включваща малкия мозък.
  • Подземната зала впечатлява с уникалната си акустика, усилваща и най-слабите и едва различими звуци.
  • Ако един гребен от една вълна се срещне с друг гребен от друга вълна с една и съща честота и в една и съща точка, то степента на изместване е равна на сумата на отделните величини на вълните – това се нарича конструктивна (усилваща) интерференция.
  • Дори и с апаратура, усилваща нивото на звука, човек със сензорно-невронни слухови нарушения може да долавя изкривени звуци, което прави понякога успешното използване на слухови апарати невъзможно.
  • Чрез поставянето на подобна усилваща среда в резонансна кутия се получава положителна обратна връзка, която създава импулс кохерентно лъчение.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!