Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'katalizator' from Bosnian to English
catalytic converter {noun}katalizator {m}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'katalizator' from Bosnian to English

katalizator {m}
catalytic converter {noun}
Advertisement
Usage Examples Bosnian
 • Enzim ugljik-monoksid dehidrogenaza koji sadrži nikl je katalizator u ovom procesu.
 • godine novi katalizator pomoću kojeg se može dobijati vodik iz bioalkohola.
 • Jodid se koristi kao katalizator.
 • Ovaj oblik ima otvorenu strukturu i pogodan je kao katalizator, ionski izmjenjivač ili stacionarna faza u hromatografiji.
 • Laboratorijske postavke često koriste kalij-fericijanid ili kalij-perjodat kao katalizator.
 • Kalij metoksid se obično koristi kao katalizator za transesterifikaciju u proizvodnji biodizela.
 • Kao što se može uočiti, H2SO4 sudjeluje u ukupnoj reakciji, ali ostaje nepromijenjen, zato što je katalizator.
 • Enzimska kataliza je hemijska reakcija u kojoj enzim, kao katalizator, pretvara određeni hemijski spoj (supstrat u novi proizvod.
 • Hidrogenacija ima tri komponente u nezasićenim podlogama, vodiku (ili izvor vodiku) i po pravilu je katalizator.
 • Za tu reakciju se obično koristi katalizator koristi, kao što je ovdje pogodan heterogeni katalizator paladija, kada se aktiviranje vodika odvija kada je vezan na metalnu površinu.
 • Ako su i reaktanti i proizvodi i katalizator u istom agregatnom stanju, to je homogena kataliza, a u slučaju kada je katalizator u nekom drugom agregatnom stanju u odnosu na reaktante i proizvod, to je heterogena kataliza.
 • Renij u obliku renijsko-platinske legure koristi se kao katalizator za katalitički "reforming", odnosno hemijski proces konverzije rafinerijskih naftnih međuproizvoda sa niskim oktanskim brojevima u visokooktanske tečne proizvode.
 • Diestar vinske kiselina se koristi kao katalizator u hiralnim sintezama.
 • Povezani nikl(0) kompleks bis(ciklooktadien)nikl(0) je koristan katalizator u organoniklovoj hemiji zbog lahkog premještanja COD liganda.
 • Najpoznatiji spoj vanadija je vanadij(V)-oksid, koji se koristi kao katalizator u proizvodnji sumporne kiseline.
 • Kod starijih trostepenih katalizatora pri radu motora s nedostatkom zraka iz njih se ispuštao sumporovodik, nastao iz sumpora nataloženog na katalizator u obliku sulfata.
 • U ovom mehanizmu, enzim E je katalizator, što samo olakšava reakcije, tako da je njegova ukupna koncentracija, slobodna plus kombinirana [...] konstanta.
 • Paladij(II)-hlorid je osnovni polazni materijal za mnoge druge paladijske katalizatore.
 • Neki kompleksi rodija se koriste u tehnički vrlo važnim sintezama organskih hemikalija kao katalizatori.
Advertisement
© dict.cc English-Bosnian dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!