Page 1 of 3 for the letter U in the Bosnian-English dictionary
u
in
into
u blizini
nearby
U čemu je fazon? [razg.]
What's the catch?
U čemu je fora? [razg.]
What's the catch?
u današnje vrijeme
nowadays
u iskušenju
tempted
u međuvremenu
in the meantime
u nečije ime
on sb.'s behalf
u podne
at midday
u pola devet
at half past eight
u pravcu
towards
u pravilu
usually
u smijeru kazaljke na satu
clockwise
u svakom slučaju
in any case
u svoje ime
on one's own behalf
u vezi sa
referred to
u zadnjem trenutku
last-minute
u zadnji čas
last-minute
u zadnjoj minuti
last-minute
ubadati [nesv.]
to sting
ubijati [nesv.]
to kill
ubijediti
to persuade
ubijediti [sv.]
to convince
ubiti [sv.]
to kill
Ubiti pticu rugalicu
To Kill a Mockingbird [novel: Harper Lee, film: Robert Mulligan]filmlit.
ubjeđivati [nesv.]
to convince
ublažiti
to mitigate
ublažiti [bol]
to ease [pain]
ubosti [sv.]
to sting
ubrati [sv.]
to pick [potatoes etc.]
ubrzanje {n}
acceleration
učenik {m}
pupil
student [Am.]
učestao
common
učestvovati
to participate
to take part
učestvovati u
to take part in
ući [sv.]
to step in
učinkovit
efficient
učinkovitost {f}
effectiveness
učionica {f}
classroom
učitelj {m}
teacher
učiti
to learn
učtiv
polite
učvrstiti
to fix [fasten]
udaljen
far
remote
udaljenost {f}
distance
udar {m}
hit
udarac {m}
hit
udarati [nesv.]
to beat
udata
married [of a woman]
udati se
to marry
udaviti se
to drown
udes {m}
accident
udesno
to the right
udio {m}
part
share
udoban
comfortable
cozy [Am.]
udolje
down
udovica {f}
widow
udruženje {n}
association <assn.>
society
ufuran [razg.]
smug
ugalj {m}
coal
ugasiti
to go out [light, fire]
to turn off
uglavnom
mainly
ugled {m}
reputation
ugljik {m} <C>
carbon <C>hemija
ugnjetavanje {n}
oppression
ugodan
convenient
delightful
nice
pleasant
ugostiti nekoga
to host sb.
ugovor {m}
contract
ugovor {m} o najmu
rental contract
ugristi [sv.]
to bite
ugriz {m}
bite
uho {n}
ear
uhvatiti [sv.]
to catch
ujed {m}
bite
ujutro
in the morning
ukinuti
to remove
uključiti [sv.]
to turn on
uključiti nešto
to embrace sth. [include]
uključuje PDV
VAT included
ukloniti
to take off [to remove]
ukoliko ne
unless
ukopan
buried
Ukrajina {f}
Ukraine <.ua>geogr.
ukrasti [sv.]
to steal
ukratko
briefly
ukus {m}
taste
ukusan
delicious
ulaz {m}
entrance
entry
uin
uinto
u blizininearby
U čemu je fazon? [razg.]What's the catch?
U čemu je fora? [razg.]What's the catch?
u današnje vrijemenowadays
u iskušenjutempted
u međuvremenuin the meantime
u nečije imeon sb.'s behalf
u podneat midday
u pola devetat half past eight
u pravcutowards
u praviluusually
u smijeru kazaljke na satuclockwise
u svakom slučajuin any case
u svoje imeon one's own behalf
u vezi sareferred to
u zadnjem trenutkulast-minute
u zadnji časlast-minute
u zadnjoj minutilast-minute
ubadati [nesv.]to sting
ubijati [nesv.]to kill
ubijeditito persuade
ubijediti [sv.]to convince
ubiti [sv.]to kill
filmlit.
Ubiti pticu rugalicu
To Kill a Mockingbird [novel: Harper Lee, film: Robert Mulligan]
ubjeđivati [nesv.]to convince
ublažitito mitigate
ublažiti [bol]to ease [pain]
ubosti [sv.]to sting
ubrati [sv.]to pick [potatoes etc.]
ubrzanje {n}acceleration
učenik {m}pupil
učenik {m}student [Am.]
učestaocommon
učestvovatito participate
učestvovatito take part
učestvovati uto take part in
ući [sv.]to step in
učinkovitefficient
učinkovitost {f}effectiveness
učionica {f}classroom
učitelj {m}teacher
učitito learn
učtivpolite
učvrstitito fix [fasten]
udaljenfar
udaljenremote
udaljenost {f}distance
udar {m}hit
udarac {m}hit
udarati [nesv.]to beat
udatamarried [of a woman]
udati seto marry
udaviti seto drown
udes {m}accident
udesnoto the right
udio {m}part
udio {m}share
udobancomfortable
udobancozy [Am.]
udoljedown
udovica {f}widow
udruženje {n}association <assn.>
udruženje {n}society
ufuran [razg.]smug
ugalj {m}coal
ugasitito go out [light, fire]
ugasitito turn off
uglavnommainly
ugled {m}reputation
hemija
ugljik {m} <C>
carbon <C>
ugnjetavanje {n}oppression
ugodanconvenient
ugodandelightful
ugodannice
ugodanpleasant
ugostiti nekogato host sb.
ugovor {m}contract
ugovor {m} o najmurental contract
ugristi [sv.]to bite
ugriz {m}bite
uho {n}ear
uhvatiti [sv.]to catch
ujed {m}bite
ujutroin the morning
ukinutito remove
uključiti [sv.]to turn on
uključiti neštoto embrace sth. [include]
uključuje PDVVAT included
uklonitito take off [to remove]
ukoliko neunless
ukopanburied
geogr.
Ukrajina {f}
Ukraine <.ua>
ukrasti [sv.]to steal
ukratkobriefly
ukus {m}taste
ukusandelicious
ulaz {m}entrance
ulaz {m}entry
Page 1 of 3 for the letter U in the Bosnian-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023