Advertisement
 Translation for 'dakle' from Bosnian to English
so {adv} {conj}dakle
therefore {adv}dakle
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'dakle' from Bosnian to English

dakle
so {adv} {conj}

therefore {adv}
Advertisement
Usage Examples Bosnian
 • Dok za novoplatoniste ne-bitak (dakle i zlo) predstavlja materija, za kršćanske filozofe i materija je od Boga stvorena i dakle nikako nije ni zlo, ni izvor zla.
 • Općenito, nuklearne elektrane se u osnovi međusobno razlikuju po izvedbi reaktorskog postrojenja, dakle po izvedbi primarnog rashladnog kruga.
 • Filozofsku osnovu marksizma, dakle, predstavlja jedinstvo filozofskog materijalizma i dijalektike.
 • Odvajanje fenomena koji se mogu objasniti materijalnim (fizičkim) objašnjenjima od onih koji su metafizički, dakle s druge strane materijalno dokazivih fenomena, podliježu neprekidnim promjenama.
 • Milion ili milijun jest broj koji označava hiljadu hiljada, a u dekadskom sistemu zapisuje se sa jedinicom iza koje slijedi još šest nula, dakle 1000000.

 • Allah je, dakle, stvorio Adema i naredio melekima da padnu ničice pred njim i svi meleki su se pokorili, osim Iblisa.
 • Jasno je, dakle, da su mnogu čovjekove stereotipne motoričke funkcije integrisane u moždanom stablu.
 • Pod harmonijskim osciliranjem ili kretanjem, smatra se kretanje kod kojeg je vremenska zavisnost položaja tijela sinusoidalna, dakle matematički se opisuje s funkcijom "sinus" (sin).
 • Ona je dakle sintetička naučna disciplina.
 • Igra se na dva dobivena seta, dakle u jednom meču maksimalno tri.

 • Astronomsko ljeto ovdje traje od decembra do februara, a zima od juna do augusta, dakle, suprotno od sjeverne hemisfere.
 • Raspon je, dakle, jednak "srebrenom omjeru" puta stranice, a.
 • Hronska i hronozona su potpodjele podova. To je, dakle, najniža hijerarhijska razina hronostratigafskih jedinica.
 • Pirofosfataze su, dakle, hidrolaze kiselinskih anhidrida koje djeluju na fosfatne veze.
 • Podaci se, dakle, sa steka čitaju u obrnutom redosljedu nego što su bili upisani.

 • Areal ove biljke je ograničen na dolomitski kompleks u okolini Konjica, Bosna i Hercegovina. Ovo je, dakle, bosanskohercegovački stenoendem.
 • Za oba posla je potrebno znanje filma, tj. scenario mora sadržavati ono što je moguće filmom reći, dakle dijaloge ili monologe likova i opcionalni govor naratora.
 • Pri ravnoteži, dakle, neke frakcije staništa vrsta će uvijek biti prazne.
 • Filogeneza je, dakle, proces postanka određene biosistematske kategorije organizama, a filogenija je nauka koja taj proces proučava.
 • Baloni na topli zrak i danas se uobičajeno koriste kao slobodni baloni, dakle, baloni koji nemaju neposredno upravljanje smjerom leta, već smjer određuje vjetar.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bosnian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!