Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'kaže' from Bosnian to English
How do you say ... in German / English?Kako se kaže ... na njemačkom / engleskom?
1 translation
To translate another word just start typing!
Usage Examples Bosnian
 • Preciznija definicija kaže da su Lagrangeove tačke stacionarna rješenja redukovanog problema tri tijela.
 • Zakon očuvanja energije jeste empirijski fizički zakon koji kaže da ukupna količina energije u izoliranom sistemu ostaje konstantna tokom vremena (kaže se da se "očuvala" tokom vremena).
 • Tamo gdje se homozigotni ne može razlikovati od heterozigotnog, za dâtī alel kaže se da je dominantan u odnosu na drugi alel, za koji se kaže da je recesivan u odnosu na prvi.
 • Toma Akvinski kaže da je to "primjena znanja na konkretnu radnju".
 • Petiolirani listići imaju petiole (lisne drške), a za njih se kaže da su petiolatne.
 • U Chroniconu kaže da je ovaj bio papa od 114. do 124., a u djelu Historia ecclesiastica kaže da mu je pontifikat trajao od 114.
 • Tačna veličina Garude nije poznata ali kaže se da njegova krila imaju raspon od mnogo milja.
 • Za niz, koji nije konvergentan, kaže se da je divergentan.
 • U Starom zavjetu poznat je kao Enoh. Kaže se da je nazvan "Idris" zbog toga što je puno proučavao knjige i nauku.
 • Jednostavan primjer kaže da ako povećate pomperaturu, povećat ćete i pritisak.
 • Konstitutivna teorija kaže da država postoji samo ako je priznaju druge države.
 • Jedan opis kaže da je kabao tovar rude koja nose dva konja.
 • Ne koristi društvene mreže, te za sebe kaže da je za razliku od Elliota koji je introvert, on veoma društvena osoba.
 • Za gljive koje formiraju fuziformne skeletne hife vezane generativnim hifama kaže se da imaju "sarkodimitični hifni sistem.
 • U jednom od hadisa Poslanik kaže: Nema dana u kojem Allah oslobodi više robova od Vatre, kao što je Dan Arefata.
 • Evlija Čelebija za Duvno kaže da ″Sliči rajskoj bašći, pripada klišnom sandžaku i ima četiri stotine kuća i jednu impozantnu džamiju, više mesdžida, jedan han, mali hamam i deset dućana″.
 • Govoreći o sebi, on kaže da je i po majci Bošnjak, a njegova majka bila je sestra Lala Mehmed-paše i Ferhad-paše Sokolovića.
 • Wiesler radi na otvaranju i kontroli pisama kada mu kolega kaže za pad Berlinskog zida.
 • Za matricu koja ima m redova i n kolona, kaže se da je tipa [...].
Advertisement
© dict.cc English-Bosnian dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!