Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'karakter' from Bosnian to English
character {noun}karakter {m}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'karakter' from Bosnian to English

karakter {m}
character {noun}
Advertisement
Usage Examples Bosnian
 • Urbana džentrifikacija povremeno mijenja kulturološko heterogeni karakter zajednice ili naselja u novi ekonomsko homogeni karakter.
 • Mnoštvo gljiva iz porodica FUNGIJA, koje rastu na drveću, ukazuje na prašumski karakter planine. Nekada je i lincura bila rasprastranjena.
 • Platon je isticao stvaralački karakter primarnog logosa. Iz njega proističu posebni logoi kao stvaralačke moći na raznim nivoima svijeta .
 • Zavisno od političkog stanovišta historičara, ovom pokretu pripisuje se ili oslobodilački ili teroristički karakter.
 • Najveću popularnost oratorijumi su imali početkom 17. vijeka u Italiji. U drugoj polovini istog vijeka religiozni oratorij postepeno poprima svjetovni karakter.
 • Oni su odraz naše objektivne stvarnosti i imaju objektivan karakter.
 • Tako se zapravo gubi apolitički karakter sindikalizma i doprinosi promjeni uloge sindikata, ali i ukupne slike političkog života u društvu.
 • Tlo i biljni svijet imaju veoma sličan karakter kao i Velika pješčana pustinja.
 • Domet i karakter investicione politike su u slovljeni stepenom razvoja privrde, prirodom privrednog sistema u smislu razmjera ekonomske uloge države, te konjukturnim tokovima privređivanja.
 • Njegovo najpoznatije djelo je Princ koji opisuje karakter danas poznat kao makijavelanski karakter ili lik.
 • Nagli porast popularnosti ubrzo po pokretanju alata na bosanskom jeziku upućuje na pomodni karakter razvoja blogosfere u Bosni i Hercegovini.
 • Njegov karakter uporediv je sa hajducima koji su tada bili aktivni u Jugoslaviji: Ivanom Babejićem, Jovom Stanisavljevićem Čarugom.
 • Takmičarski karakter označava samostalno nastupanje sportiste na takmičenjima u želji za postizanjem vrhunskih rezultata.
 • Logotip Mi predstavlja karakter, srce i čistoću.
 • Geometrijski simboli (krug, polukrug, trougao, kvadrat) imaju prvenstveno dekorativni karakter.
 • Ovaj položaj u pravilu se povjerava najobrazovanijem pojedincu u lokalnoj zajednici koji ispunjava određene kriterije i nema karakter svećeničkog položaja.
 • Elektrana je priključena na naponsku mrežu 35 kV i ima lokalni karakter jer je prosječna godišnja proizvodnja manja od potreba grada Trebinja.
 • Sinod je riječ koja se često upotrebljava za "koncil", oadnosno "sabor", mada uglavnom ima više lokalni negoli svjetski (ekumenski) karakter.
 • Knežina od početka ili sredine 18. vijeka ima karakter sela i takva je dočekala kraj osmanlijske vladavine u Bosni i Hercegovini.
 • Drugi način zapisa Unicode karaktera u HTML-u je putem decimalne vrijednosti njihovog UCS-2 koda.
Advertisement
© dict.cc English-Bosnian dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!