Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'karbon' from Bosnian to English
hemija
carbon {noun} <C>
karbon {m} <C>
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'karbon' from Bosnian to English

karbon {m} <C>
carbon {noun} <C>hemija
Advertisement
Usage Examples Bosnian
 • Reakcija se može odvijati čak i ako neki atomi u novoformiranom prsteni nisu karbon.
 • Do sada je sintetizovan beta karbon nitrid veličine samo nekoliko desetina nanometara.
 • Otkrivena je atmosfera od dušika, metana i karbon-dioksida.
 • U sastav se mogu ubrajati i nestabilne faze kao npr voda i karbon dioksid.
 • Dijeli se na kambrij, ordovicij, silur, devon, karbon i perm.
 • Naprimjer simbol za ugljik ("karbon") je C, dok je simbol za aluminij Al.
 • U julu 2007. godine Vatikan je objavio da želi da postane prva karbon neutralna država. Oni to planiraju ostvariti prebijanjem emisije ugljen-dioksida sa stvaranjem Vatikanske šume.
 • Misisipij – poznat i kao donji karbon ili rani karbon – je potperiod u geološkoj skali ili potsistem geoloških zapisa.
 • Anelidi su zastupljeni sa nekim raznolikostima u fauni potperioda Pennsylvanian (karbon) iz Mazon Creeka u Illinoisu .
 • Sastavljena je od 78% dušika, 21% kisika, 1% argona, te nešto vodene pare, karbon dioksida i drugih plinova.
 • Talk je metamorfni mineral koji nastaje metamorfozom serpentina, pirkosena, amfibola ili olivina u prisutnosti karbon dioksida i vode.
 • Aktiviranje veze karbon-vodik (C-H aktivacija) je područje istraživanja u vezi reakcija koje cijepaju karbon-vodik veze, tradicionalno smatrane kao nereaktivne.
 • Relativno velika zastupljenost magnezija na Zemlji je povezana sa činjenicom da se on lahko stvara pri supernovoj zvijezda pri sekvencijalnom dodavanju tri jezgra atoma helija na karbon (koji je također napravljen iz tri jezgra atoma helija).
 • Ugljik ili karbon (od [...]) jeste hemijski element sa simbolom C i atomskim brojem 6. U periodnom sistemu elemenata nalazi se u IV glavnoj grupi, nazvanoj po njemu, i u 2. periodi. Spada u nemetale.
Advertisement
© dict.cc English-Bosnian dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!