Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'kazaljke' from Bosnian to English
clockwise {adj} {adv}u smijeru kazaljke na satu
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'kazaljke' from Bosnian to English

u smijeru kazaljke na satu
clockwise {adj} {adv}
Advertisement
Usage Examples Bosnian
 • Prvo dijeljenja karata rotira se u smjeru kazaljke sata.
 • Fosforescentni izvori emituju svjetlost i nakon prestanka ozračivanja, naprimjer kazaljke ručnih satova.
 • Skala instrumenta za mjerenje pritiska (u MPa i barima). Instrument je ispunjen glicerinom kako bi se neutralisalo nekontrolisano podrhtavanje kazaljke prilikom fluktuacije pritiska.
 • Pozitivan smjer ugla obrnut je kretanju kazaljke na satu.
 • Kreću se u obrnutom smjeru od kretanja kazaljke sata, a glavni razlog tome je Zemljina rotacija.
 • Tavaf je obilazak oko Kabe sedam puta, 4 puta ubrzanim hodom i 3 puta laganim hodom. Obilaženje je u suprotnom smjeru od kazaljke na satu.
 • U suprotnom smjeru kazaljke na satu od vanjske strane, svaki prsten izrađen je od podjedinica sljedećim redoslijedom: 6-8-1-5-2-4-1-3.
 • Grablje” se mjera postavljanjem nosača stana na ravnu površinu, s ravnim rubom vodoravnim i mjerenjem ugla crteža u smjeru kazaljke na satu od horizontale.
 • Preciznije objašnjenje je da automorfna grupa specijalne ortogonalne grupe SO (2, R) ima tačno 2 elementa – identitet i automorfizam koji dijele smjer „u smjeru kretanja kazaljke na satu“ i smjer „suprotno od smjera kretanja kazaljke na satu“.
 • Graniči sa sljedećim provincijama (u pravcu kretanja kazaljke, od sjevera): Chaco granica između ove dvije provincije se poklapa sa 28.
 • Graniči sa sljedećim provincijama (u pravcu kretanja kazaljke, od sjevera): Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba i La Rioja. Na zapadu graniči sa Čileom.
 • Graniči sa Federalnim distriktom i saveznim državama (od sjevera u smjeru kretanja kazaljke) Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul i Mato Grosso.
 • Graniči sa sljedećim brazilskim državama (od sjevera, u pravcu kretanja kazaljke na satu): Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo i Paraná.
 • Tokom hadždža, muslimani koji su odlučili da obave ovu petu islamska dužnost obilaze oko Kabe sedam puta i to u smjeru obrnutom od smjera kretanja kazaljke na satu.
 • Naprimjer, činjenica je da se desna strana cipele razlikuje od lijeve, a kazaljke na satu se međusobno se razlikuju.
 • To čini pomoću pristrasno nasumičnog kretanja, uz ubrzanje i okretanje oko rotirajućeg biča, u pravcu kretanja kazaljke na satu i obratno.
 • Uobičajeno je da naredbe višeg međukoda sadrže kazaljke usmjerene na mjesta u tablici znakova.
 • Analogni satovi pokazuju vrijeme kao ugao između dvije kazaljke.
 • Zastava je crvene boje na čijoj sredini se nalazi sunce sa 40 krakova koji predstavljaju 40 kirgiških plemena; na prednjoj strani zastave, zrake sunca kreću se u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, dok sa stražnje strane zastave, zrake teku u smjeru kazaljke sata.
Advertisement
© dict.cc English-Bosnian dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!