Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'kičma' from Bosnian to English
backbone {noun}kičma {f}
unverified spine {noun} [Columna vertebralis]kičma {f} [lat. columna vertebralis]
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'kičma' from Bosnian to English

Advertisement
kičma {f}
backbone {noun}
kičma {f} [lat. columna vertebralis]
unverified spine {noun} [Columna vertebralis]
Usage Examples Bosnian
 • Osim patološki sekcija na ljudima, on je praktikovao i patološke sekcije na mrtvim i živim životinjama. Tako je recimo otkrio da životinja kojoj se kičma prereže više ne može kretati noge.
 • Kičma (...) je koštani stub izgrađen od pršljenova.
 • Većina historičara smatra da se ovom bitkom "slomila kičma" japanskim pomorsko zračnim snagama te da Japanci više nikada nisu ostvarili pobjedu u Drugom svjetskom ratu.
 • Duž trupa proteže se kičma. Ona je sastavljena od 33 pršljena, koji su međusobno povezani hrskavičavim pločicama.
 • "Zelena kičma Rija", kako zovu Tižuku, također u sebi skriva i kolosalnu skulpturu Isusa Iskupitelja na brdu Corcovado, vodopade Cascatinha, kapelicu Mayrink sa muralima koje je naslikao Cândido Portinari.
 • Osnovu kostura čine lobanja, kičma, rebra, prsna kost i kosti udova.
 • Druga dva diedarna ugla u peptidnoj vezi određuju lokalni oblik koji preuzima proteinska kičma.
 • Repna peraja kod koštunjača je homocerkalna (rep je izvana simetričan ali iznutra kičma završava u gornjem kraku).
 • Znaci (opažene od strane kliničara) i simptomi (koje doživljava pacijent) variraju u zavisnosti od toga gde je kičma povređena i stepena povrede.
 • Smatralo se da su skeletni dokazi bolesti (okoštavanje zglobova i enteze prvenstveno aksijalnog skeleta, poznato kao "bambusova kičma") pronađeni u skeletnim ostacima 5.000 godina stare egipatske mumije sa dokazima bambusove kičme.
 • Napredniji ruteri se obično koriste u većim kompanijama ili poduzećima koji pružaju usluge Interneta, pa sve do ključnih rutera koji služe kao kičma interneta (...) i koji prosljeđuju mrežne pakete na jako velikim brzinama preko optičkih vlakana.
 • Duž leđa, medijalno prolazi kičma i stvara središnje područje uzdužne recesije.
 • Skolioza se obično klasificira kao strukturna u kojoj je krivulja fiksirana ili funkcionalna u kojoj je kičma normalna.
 • Posebno zbog slobodnog kopiranja starih javnih domena verzije, Grayove anatomije, još uvijek se susreće stari termin, koji je odavno zastario i dovodi u zabludu, a označava se kao leđna kičma.
 • Međutim, ukrajinsko seljaštvo koje je bilo kičma nacije platilo je visoku cijenu za vrijeme ekonomske politike Staljina.
 • Mozak i kičmena moždina su izvana zaštićeni koštanim strukturama koje su lobanja i kičma.
 • U cijelom dendritu je dendritska kičma, malo citoplazme, koji su okrenuti ka sinapsi.
 • Evolucija bipedalizma je praćena značajnim korelativnim promjenama u kičmenom stubu, uključujući i uspravno kretanje naprijed, položaj velikog moždano-moždinskog spoja ("foramen magnum"), odnosno zgloba glava – kičma, gdje kse lobanja oslanja na stub koji omogućava dvonožno kretanje.
 • Koljena i kukovi su ojačali kako bi mogli podnijeti rastuću težinu trupa, a kičma je poprimila oblik iz lučnog (C) u sigmoidni (dvostruko S), ostvarujući efikasniju amortizaciju pri hodanju, trčanju i skakanju.
Advertisement
© dict.cc English-Bosnian dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!