Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'kisela' from Bosnian to English
mineral water {noun}kisela voda {f} [razg.]
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'kisela' from Bosnian to English

kisela voda {f} [razg.]
mineral water {noun}
Advertisement
Usage Examples Bosnian
 • Uz rijeke i u vlažnijim nizijama prevladavaju aluvijalna i močvarna glejna tla, na ocjeditim ravničarskim dijelovima pseudoglejna tla, a u brdskim predjelima smeđa kisela i lesivirana tla.
 • U Sahelu su tla većinom kisela (što rezultira u aluminijskoj toksičnosti za biljke), te imaju vrlo malo dušika i fosfata.
 • Olovno-kisela baterija se sastoji od šest identičnih ćelija povezanih u seriju.
 • Voli sunčana i suha mjesta i kisela tla sa humusom, a podnosi i manje hranjiva pješčana tla i sjenovite dijelove šume.
 • Reakcija mu je neutralna do slabo kisela. Naročito je siromašno fosforom.
 • Pseudogenska kisela glukoidaza, znana i kao GBAP, jest ljudski gen sa hromosoma 1.
 • β-Glukocerebrozidaza ili kisela β-glukozidaza, D-glukozil-N-acilsfingozin glukohidrolaza ili GCasa jest enzim koji je kod ljudi kodiran genom sa hromosoma 1.
 • N-aciletanolamin-hidrolizirajuća kisela amidaza jest enzim koji je kod ljudi kodiran genom NAAA sa hromosoma 4.
 • Delta-aminolevulinska kisela dehidrataza (porfobilinogen-sintaza ili ALA dehidrataza ili aminolevulinat-dehidrataza) jest enzim (EC 4.2.1.24) koji je kod ljudi kodiran genom ALAD.
 • Proteini transformirajuće kisela upredene zavojnice su iz porodice konzerviranih sekvenci centrosoma – mikrotubula –interaktivni proteini koji su uključeni u kancere.
 • Sfingomijelin-fosfodiesteraza 1 (SMPD1), znana i kao kisela sfingomijelinaza (ASM), je enzim koji je kod ljudi kodiran genom SMPD1.
 • U bosanskohercegovačkoj kuhinji grah se uglavnom konzumira u obliku čorbe i/ili kisela salata (sa lukom). Kuha se sa sušenim mesom i/ili drugim povrćem.
 • Uzrokovan je akumulacijom glikogena u lizosomima, zbog nedostatka lizosomskog enzima kisela alfa-glukozidaza.
 • Ne sadrži ni meso ni kupus, a osnova supe je kefir ili kisela pavlaka.
 • Mokraća je stoga uglavnom kisela. Ova mokraćna kiselost se u određenoj mjeri neutralizira amonijakom (NH3) koji se izlučuje u mokraću kada su glutamat i glutamin (nositelji viška, više nisu) potrebne, amino grupe) deaminirani u ćelijama epitela distalne izuvijane cijevi .
 • Otapanjem postaje kisela i puna metala u dodiru sa okolnim stijenama (temperatura i vrlo visok pritisak povećavaju moć otapanja vode).
 • aurantium, Seviljska ili kisela narandža.
 • Asparaginska kiselina, zajedno sa glutaminskom, je klasificirana kao kisela aminokiselina sa pKa vrednošču od 4.0.
 • Żurek ili Żur je tradicionalna poljska kisela gusta supa, na bazi kiselog tijesta. [...] Poljsko ime supe nastalo je od njemačke riječi za kiselo ("sauer" - nekada "sūr").
Advertisement
© dict.cc English-Bosnian dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!