Advertisement
 Translation for 'силна' from Bulgarian to English
spurt {noun} [stream](силна) струя {ж} [от течност]
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'силна' from Bulgarian to English

(силна) струя {ж} [от течност]
spurt {noun} [stream]
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Последната реакция се извършва със силна Люисова основа.
 • В този раздел, за определеност се приема, че белите имат по-силна фигура.
 • Водният ѝ разтвор е силна двуосновна киселина.
 • Председателства дебата под надслов „Силна Полша в силна Европа“, проведен през февруари 2004 г.
 • Този период за цяла Европа се отличава със силна феодална разпокъсаност, липса на силна централна власт.

 • След силна буря, „Пингвин“ достига Австралия.
 • Първото споменаване на коледната бира се отнася към времената на древните викинги, които варели силна бира в чест на зимното слънцестоене.
 • Почвено-климатичните условия и силното вертикално разчленение на релефа са довели до развитието на силна и много силна степен на ерозия, особено в обезлесените участъци.
 • Възможен вариант може да бъде една силна лява и една силна дясна партия.
 • В резултат улученият изпада в силна мускулна контракция – изпитва силна болка, като губи контрол над тялото си.

 • Големият генофонд е показател за широко генетично разнообразие, което се свързва със силна популация, която може да оцелее при силна промяна в селекцията.
 • От времето на династията Цин(秦朝), която е началото на превръщането на китайския език в мъртъв, се провежда силна унификация на класическия език, докато в разговорния се наблюдава силна диференциация.
 • 4. Солта на силна киселина и силна основа не се хидролизира, а разтворът е неутрален.
 • Химичен елемент или съединение с амфотерни свойства при взаимодействие със силна киселина проявява свойствата на основа и обратното – при взаимодействие със силна основа се проявява като киселинно действащо.
 • През 20-те години подтиква правителството към съюз с Русия, вярвайки, че така ще се осигури силна лидерска позиция на Австрия в Европа.

 • Въобще, алкилглицеролите имат силна биологична и метаболитна активност.
 • Буферните разтвори се приготвят от разтвор на слаба киселина и нейна сол със силна основа, или от слаба основа и нейна сол със силна киселина.
 • Присъствието на електроотрицателни групи (като -OH или -Cl) до карбоксилната група увеличава киселинността чрез индуктивни ефекти.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!