Advertisement
 Translation for '[къща]' from Bulgarian to English
unverified appointed {adj} {past-p} [room, house]обзаведен [стая, къща]
to dismantle изпразвам [несв.] [стая, къща]
2 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
  • Хаджи Никола-Торомановата къща в град Копривщица е подобна на строените в първата третина на XIX век къщи на дядо Либен, Дебеляновата, Шушуловската, Хаджи-Вълковата къща и Петко-Догановата къща.
  • Къща „Алатини“ (...) е емблематична къща в град Солун, Гърция.
  • Характерни примери за разложка къща са Лулевата къща и Парцовата къща в Якоруда, както и Буйновата къща, Веляновата къща и Сирлещовата къща в Банско.
  • Обхваща родната му къща, експозиционна зала, мемориален параклис „Всех святих болгарских“, Чардаклиевата къща и Онбашиевата къща.
  • Пловдивската симетрична къща се среща в два основни варианта: с една надлъжна ос на симетрията (къща на хаджи Драган Калофереца в Пловдив, Десьовската къща и Лютовата къща в Копривщица) и с две взаимно перпендикулярни оси на симетрията (Каблешковата къща в Копривщица и Куюмджиоглувата къща в Пловдив).

  • Експозицията се помещава в къща музей „Емфиеджиевата къща“ – ул.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!