Advertisement
 Translation for 'Айфелова' from Bulgarian to English
архит.
Eiffel Tower {noun}
Айфелова кула {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'Айфелова' from Bulgarian to English

Айфелова кула {ж}
Eiffel Tower {noun}архит.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Айфелова кула може да се отнася за някое от следните понятия.
  • Конструирана и изработена е по прототип на парижката Айфелова кула.
  • Кулата наподобявала по формата си парижката Айфелова кула и била единствената на Балканския полуостров, в която се получават оловни сачми по естествен капков път.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!