Advertisement
 Translation for 'Ако' from Bulgarian to English
if {conj}ако
unless {conj}освен ако
If you know such a person, have them drop me a line. Ако познавате такъв човек, кажете му да ми пише.
3 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Препоръчително е пострадалото лице да се консултира с медицински специалист, ако нараняването е придружено от силна болка, ако крайникът не може да се използва или ако има забележима болезненост над изолирано място. Това могат да бъдат признаци за счупена кост, навяхване или пълно разкъсване на мускулите.
 • Ако се прибавят 25 грама текила, той се превръща в „Смъртоносната Мери“, а ако вместо водка се използва текила, това вече е коктейлът „Блъди Мария“.
 • Ако сте напред в надбягването, прекратяването на контакта и захвърлянето на всички други стратегии, за които ще стане дума, е безусловно най-добрата стратегия, ако зарът ви поднесе такава възможност.
 • Вследствие просмукването на нефилтриран въздух през междините между маската и лицето (ако маската не отговаря на лицето, или ако маската не е правилно поставена, или ако тя се размества по време на работа), ефективността на филтриращия респиратор може да се окаже значително по-ниска, отколкото степента на пречистване на въздуха от противогазните филтри.
 • 22 Ако издателят на рекламата е неизвестен и ако случаят не спада по чл.19, наказват се: печатарят, гравьорът или бояджията – с една реч лицето, което е изготвило рекламата, а ако е неизвестен – лицето, което я разпространява.

 • По – големите системи могат да изпитат латентност, ако инфраструктурата не е обновена, ако базата данни не се използва правилно и ако уеб кеш файловете, които трябва да са презаредени всеки път, когато информацията е обновена се увеличава. Проблемите със зареждането могат също така да повредят кешинг файловете.
 • С други думи, множеството от затворени възли може да се пропусне, ако съществуването на решение е гарантирано или ако алгоритъмът се приспособи така, че новите върхове се добавят към множеството open само ако имат по-ниска стойност на "f", отколкото на която и да е предишна итерация.
 • Финансовата помощ на Кохезионния фонд може да бъде спряна с решение (взето с квалифицирано мнозинство) на Съвета, ако дадена държава покаже прекомерен публичен дефицит, ако не е преодоляла това положение или ако предприетите действия се окажат неадекватни.
 • „Васил Левски (1837 – 1873). Ако спечеля, печеля за цял народ, ако изгубя – губя само мене си“.
 • Не се наказва обаче даващия подкуп, ако е бил изнуден и ако незабавно и доброволно е съобщил на властите.

 • Ако при дадена химична реакция енергията на Гибс намалява, т.е.
 • Ако времето е „посно“ в така приготвения качамак слагат „петмез“, ако е „блажно“ – сланина или сирене.
 • Ако отдалечим центъра на проекция безкрайно далече, проекцията се нарича "паралелна", а ако при това проекционните лъчи падат перпендикулярно към равнината – "ортогонална проекция".
 • Срокът се смята за спазен, ако документът е изпратен по пощата преди неговото изтичане и ако изпращането е удостоверено с пощенско клеймо. Ако документът не е изпратен с препоръчано писмо, срокът ще бъде спазен, само ако то пристигне преди изтичането на срока.
 • Ако няма разногласия или ако участниците в спор стигнат до единомислие, спорът се приключва, достигането на единомислие се нарича още консенсус.

 • Правило 2: Ако пионката се премести на 7-ми ред и ако е покрита от своя цар на 6-ти ред, зависи от положението на черния цар: ако е до пешката на 7-ми ред, застава пред нея и играта е реми; ако е зад пешката или пред нея и трябва да отстъпи полето на 8-ми ред, белите печелят.
 • По-точно, като се има предвид броя [...] определете последователност [...] , където [...] е сумата от квадратите на цифрите [...]. Тогава "n" е щастливо, ако и само ако съществува "i" такова, че [...].
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!