Advertisement
 Translation for 'Актор' from Bulgarian to English
мит.
Actor {noun}
Актор {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'Актор' from Bulgarian to English

Актор {м}
Actor {noun}мит.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • От нейния съпруг Мирмидон Писидика е майка на Антиф и Актор.
 • Жени се за Диомеда, дъщеря на Ксут. Баща е на Актор, Енет, Филак и Кефал и на Астеродея.
 • Мирмидон е баща на Антиф и Актор.
 • От 14 оферти най-ниска е тази на гръцката фирма "„Актор“ АД" – 55 980 000 лева без ДДС, а най-висока тази на сдружение "„АМ Струма 2011“", състоящо се от "„Пътинженеринг М“ ЕАД" и "Пор Технобау Гмбх" – 83 677 700 лева без ДДС.
 • Актор ([...] , "Aktor") е герой от древногръцката митология.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!