Advertisement
 Translation for 'Атлас' from Bulgarian to English
мит.
Atlas {noun}
Атлас {м}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'Атлас' from Bulgarian to English

Атлас {м}
Atlas {noun}мит.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Научната дейност на доцент Михайлова е в областта на етимологията и ономастиката. Тя е съавторка на академичния „Български етимологичен речник“ (1970-2017), на научния труд на международен колектив от учени „Славянски ономастичен атлас“ (1973-1988) и на „Библиография на българската ономастика“ (1981-2000). В периода от 2010 до 2015 година е част от научния екип към Великотърновския университет, за изготвяне на „Тезаурус на българската топонимия – източник на информация за културно-историческото минало и народностна идентичност“. Авторка е на редица монографии, статии и рецензии. Членка е на Подкомисията за „Славянски ономастичен атлас“ към Международната комисия за славянска ономастика и на Националния координационен ономастичен съвет.
 • През 1965 г. започва подготовката по изработване на общославянски диалектен атлас (Общеславянский лингвистический атлас). Той е завършен и издаден през 1988 г. В него обаче територията на България е отбелязана с бяло поле, тъй като българската делегация изтегля своите данни, недоволна от това, че диалектите на територията на Република Македония (тогава част от Югославия) в атласа са обозначени като македонски, а не като български.
 • Печели световна известност с книгата си „Атлас на предразсъдъците“ – атлас с карти на континенти и света, показващи вместо имената на държави техни отличителни черти от гледна точка на определена друга държава.
 • До Освобождението излизат през 60-те години на XIX век под издателството на Христо Данов във Виена стенни учебни карти за континентите и първите български атласи – „Землеописателен учебен атлас“, който съдържа 24 географски карти и „Малък учебен атлас“ с 9 географски карти.
 • Атлас по Българска история“ и Учебен географски атлас е библиографска рядкост.

 • Основния труд на Андре обаче остава неговият „Общ ръчен атлас“ ("„Allgemeiner Handatlas“, Leipzig, 1881 – 1937"), един от най-подробните атласи за всички времена. Ранните издания на „Световния атлас на Таймс“ (1895 – 1900) са базирани на неговия атлас, както същи и „Универсалния атлас на Касел“ ("„Cassell's Universal Atlas“").
 • Роден на 10 януари 1849 година в Зибенлех, Германия. Подобрява „Физико-статистически атлас на Германската империя“ ("Physikalisch-statistischer Atlas des deutschen Reiches") от Рихард Андре и Оскар Пешел с издател Велхаген и Класинг. През 1877 година за първи път публикува в Лайпциг „Исторически училищен атлас“ ("Historischer Schul-Atlas"), който заради ниската си цена постига пълен успех. Последното издание на пуцгеровотия атлас ("Atlas und Chronik zur Weltgeschichte. Cornelsen, Berlin 2002") се използва и до днес в училищата в Германия.
 • Стийлърс Хендатлас (...) е водещият немски атлас от средата на XIX век до началото на XX век.
 • През 1843 Томпсън завършва своя атлас, който обхваща територията от Хъдсъновия залив до Тихия океан.
 • Меркатор става първият, използвал думата атлас, и насърчава Абрахам Ортелий в съставянето на първия съвременен атлас на света през 1570 година. През следващите години самият той издава атлас на света в няколко части. Разработва нова технология за изработване на небесни и земни глобуси, която позволява тяхното сравнително масово производство.

 • Тя извира от Висок Атлас северно от град Мсемрир, тече на югозапад между Висок Атлас и Антиатлас и се влива в река Драа при град Уарзазат.
 • През юни 1858 г. Берон съветва Павлович да отиде в Русе и да помоли Хащик да му намери работа в Букурещ. През есента на 1858 г. двамата заминават за Крайова, където в продължение на няколко месеца Павлович прави цветни илюстрации към научните трудове на д-р Берон и по-специално – за „Космобиографически атлас“ и „Метеорологичен атлас“. След това Павлович заминава за Дрезден, за да разгледа галерията, посещава Прага и отива във Виена, където е брат му Димитър Павлович и очаква появяването на д-р Петър Берон от Париж.
 • „Български военен атлас“ е най-големият атлас, издаван в България. Излиза през 1979 г. в тираж 15 000 броя.
 • С атласа Уранометрия Байер въвежда нова система на именуване на звездите известна като Обозначения на Байер. Атласът на Байер включва и дванадесет нови съзвездия открити няколко години по-рано, за да запълни в южната част на нощното небе, което е било известно на Древна Гърция и Рим.
 • Атлас ([...] , по собственото име [...]) се нарича сборник от географски, исторически, климатични, звездни и др.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!