Advertisement
 Translation for 'Бяло море' from Bulgarian to English
геог.
Aegean Sea {noun}
Бяло море {ср} [Егейско море]
геог.
White Sea {noun}
Бяло море {ср} [Русия]
Partial Matches
гастр.енол.
white wine {noun}
бяло вино {ср}
sea {noun} [also fig.]море {ср}
геог.
Sea of Azov {noun}
Азовско море {ср}
геог.
Kara Sea {noun}
Карско море {ср}
геог.
Sea of Marmara {noun}
Мраморно море {ср}
геог.
Labrador Sea {noun}
море {ср} Лабрадор
геог.
Laptev Sea {noun}
море {ср} Лаптеви
геог.
Lincoln Sea {noun}
море {ср} Линкълн
геог.
Chukchi Sea {noun}
Чукотско море {ср}
геог.
Bismarck Sea {noun}
море {ср} Бисмарк
геог.
Coral Sea {noun}
Коралово море {ср}
геог.
Sea of Japan {noun}
Японско море {ср}
геог.
Tyrrhenian Sea {noun}
Тиренско море {ср}
геог.
Bismarck Sea {noun}
Новогвинейско море {ср}
геог.
Arabian Sea {noun}
Арабско море {ср}
геог.
Aegean Sea {noun}
Егейско море {ср}
геог.
Icarian Sea {noun}
Икарийско море {ср}
геог.
Red Sea {noun}
Червено море {ср}
геог.
Yellow Sea {noun}
Жълто море {ср}
геог.
Adriatic Sea {noun}
Адриатическо море {ср}
22 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Придвижва се по долината на река Места и излиза на Бяло море при Кавала.
 • В резултат на тези събития България овладява Родопската област и за пръв път достига бреговете на Бяло море, като по този начин на византийците е прекъсната сухопътната връзка между столицата Константинопол и Солун.
 • Марица вливането ѝ в Бяло море стават български.
 • Влиянието на Бяло море оказва благоприятно въздействие върху климатичните условия.
 • По долината на Места достига топъл въздух от Бяло море.

 • Реката се влива в североизточната част на Бяло море, недалеч от турския град Енос, като по-голямата част от делтата остава в гръцка територия.
 • Тя тече на юг, като преминава през България и Гърция, и се влива в Бяло море.
 • В този описан участък водосборният басейн на Струма граничи на югозапад с водосборния басейн на река Корония, вливаща се също в Струмския залив на Бяло море.
 • В този участък водосборният басейн на Места граничи с водосборния басейн на река Върба (Скечанска река), вливаща се директно в Бяло море (Егейско море).
 • Стигат до Бяло море и прекарват зимата в Гюмюрджинската равнина.

 • Селото е разположено в обширния планинския масив, в който минава Вододелното било на България – границата, разделяща водосбора към Бяло море от този към Черно море.
 • Селото се намира на еднакво разстояние от Дунав, Бяло море и Черно море.
 • Тук е кръстовището на пътищата от Дунав до Бяло море.
 • Освен в Крим военни действия с различен мащаб се провеждат в Азовско море, Балтийско море, Бяло море и в Тихия океан (района на Камчатка и Сахалин).
 • Крушевска река се влива в Бяло море, заедно с Поповска и Тунджа, а Средецка в Мандренското езеро, след това в Черно море чрез канала между тях.

 • От върха при ясно време може да се види и Бяло море.
 • ... Гостилица Дряновско) за провинция Мизия, свързвал Дунава с Константинопол и Бяло море.
 • Волга е съединена с Балтийско море чрез Волго-Балтийския воден път, Вишневолоцката и Тихвинската водни системи; с Бяло море – чрез Северодвинската система и Беломорско-Балтийския канал; с Азовско и Черно море – чрез Волго-Донския канал.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!