Advertisement
 Translation for 'Добър вечер' from Bulgarian to English
Good evening!Добър вечер!
in the evening {adv}вечер
evening {noun}вечер {ж}
good {adj}добър
Enjoy your meal!Добър апетит!
Good afternoon!Добър ден!
образ.
school night {noun} [Am.]
вечер {м} преди учебен ден
good in the sack [esp. Am.] [coll.]добър в леглото
8 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
  • Съществителното "вечер" в старобългарския език е било от мъжки род, но в развоя на езика то е преминало в женски. "Вечер" е запазило старото си значение в словосъчетанието "добър вечер". В наречието за време "довечера" формата за родителен падеж единствено число, след предлога "до", също е останала в старото значение за мъжки род. Преминаването на "вечер" от мъжки към женски род е станало по аналогия на съществителните "вечеря и нощ", които са от женски род.
  • През същата година „Фамилия Тоника“ издава поредния си диск „Сутрин рано, вечер късно“, където Ваня Костова е солистка на песните „Сезони“, „Добър вечер мамо“, „Бяла къща двор зелен“ и новата версия на „Очакване за пролет“.
  • През 1972 година печели „Мелодия на годината“ с песента „Добър вечер, лека нощ“.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!