Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'Заратустра' from Bulgarian to English
религ.
Zoroaster {noun}
Заратустра {м}
лит.фил.F
Thus Spoke Zarathustra [Friedrich Nietzsche]
Тъй рече Заратустра [Фридрих Ницше]
2 translations
To translate another word just start typing!
Usage Examples Bulgarian
 • Въпреки че Заратустра бил пламенен противник на консумацията на хаома, наричайки го „отвратителна отвара“, учениците му възобновили култа към тази напитка.
 • Времето на реформатора Заратустра (6 век пр.н.е.) не е настъпило дори там, където той се появява за първи път – в Средна Азия (Източен Иран).
 • Основана е от пророк Заратустра на територията на средноазиатските земи в източнатата част на Иранското плато.
 • Следва философия, психоанализа и юриспруденция в Университета на Франкфурт на Майн и завършва като магистър по философия с теза върху "„Тъй рече Заратустра“" на Фридрих Ницше.
 • Заедно превеждат „Тъй рече Заратустра“ от Ницше.
 • В това произведение авторът залага много от концепциите, които по-късно разгръща в „Тъй рече Заратустра“ и други творби.
 • Друго негово съчинение е „Закони“ („"Nómoi"“), в което излага систематично своите схващания, но от него е запазено само едно „Резюме на ученията на Заратустра и Платон“.
 • Пълното заглавие на поемата е „"Тъй рече Заратустра.
 • религията на Зурван е съперник на религията, възникнала от реформата на Заратустра (зороастризма).
 • Авеста – „Учение“, проповядвано от пророка Заратустра около VII век пр.
 • Основната мелодия, звучаща в заставката на играта е встъпителната част от симфоничната поема на Рихард Щраус „Тъй рече Заратустра“.
 • Това активно участие е централен елемент в концепцията на Заратустра за свободна воля, като зороастризмът отхвърля всички форми на монашество.
 • Казва се също, че Заратустра се е преродил в Хермес Трисмегист а след това и в Христос.Така Тримата влъхви са знаели и очаквали Рождество Христово.
 • "„Тъй рече Заратустра“" от Рихард Щраус и "„На хубавия син Дунав“" от Йохан Щраус са незаличимо свързвани с филма.
 • Зороастър, също Заратустра (на авестийски език: Zaraθuštra, "Zarathustra", [...]) е ирански религиозен реформатор, основоположник на зороастризма, [...] държавна религия на Персия от времето на Ахеменидите до края на Сасанидската епоха.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!