Advertisement
 Translation for 'Изключено' from Bulgarian to English
Out of the question!Изключено!
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'Изключено' from Bulgarian to English

Изключено!
Out of the question!
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Повечето DC двигатели се държат като генератори веднага щом им бъде изключено захранването. Получената енергия може да се разсее чрез свързване на мощния резистор като товар.
 • Въпреки че има вградено автоматично управление на паметта, D, поддържа не-менажирани обекти, за които паметта се заделя и освобождава ръчно. Обикновена настройка на компилатора е управлението на паметта да бъде изключено.
 • При двупосочните шини една и съща информационна шина (data bus) е обща среда, която се използва за запис във или четене от подчинените устройства. Този начин на функциониране изисква трето, високоимпедансно състояние. Когато едно устройство е в трето състояние то е изключено. При операция запис в избрано подчинено устройство (slave device) всички останали управляващи устройства, които нямат достъп до шината, поддържат своите изходи към информационната шина в изключено състояние (трето състояние). При операция четене от избрано подчинено устройство всички останали подчинено устройства, поддържат своите изходи към информационната шина в изключено състояние.
 • Много елементи образуват няколко алотропни форми, като не е изключено да има както метални, така и неметални алотропи.
 • Електронното табло на станцията е изключено за 24 часа поради "millennium bug" на 1 януари 2000 г., за да се смени засегнатият електронен чип.

 • Не е изключено първоначално през 13 век Вевержи да е бил само ловен замък, и постепенно да се е превърнал в административен център на околните и новозаселените земи  по течението на река Свратка.
 • Бохемските братя от 1457 г. също са били наричани пикарди и не е изключено първоначалните пикарди да са се обединили с тях.
 • Няма как този паметник да се характеризира като „тракийска гробница“, защото е напълно изключено какъвто и да е човешки труп да бъде поставен в контакт със „свещената вода“.
 • Поради омразата на аристокрацията към него, не е изключено той да е отровен. Наследен е от първия си братовчед Мануел I и още на следващата година родът Браганса е реабилитиран, а изгнаниците се завръщат в Португалия.
 • Иконата на Предтечата заема особено място. Тя се отличава със своя реализъм. Особено изразително е лицето на Йоан Предтеча. Не е изключено, това да е работа на александрийски майстор.

 • Може да се предположи, че целият район на Петрота е осеян с големи и с малки пещери. Ако масивът бъде проучен подробно, не е изключено да се установи и връзка между тях.
 • Умиращият гал e мраморна скулптура, римско копие на вероятно бронзов оригинал от Пергам, който е изготвен по заповед на цар Атал I в памет на победата му над келтите - галати. Не е изключено оригинала да е излязал под резеца на придворния ваятел Епигон.
 • Така Октавиан е неоспоримият владетел в Рим, но конституционният му статус е несигурен – Рим е все още република. Доброволно ограничаване или връщане на властта като при Луций Корнелий Сула е изключено.
 • Според Йордан Заимов името "Врощани" е от българското "Брощани", "Брождане" с обичайна графична замяна на "б" с "β". Етимологията е от "брьст", "брощ" или "бряст", но не е изключено и от "брод".
 • Личното име на престъпник е можело да бъде завинаги изключено от рода, към който принадлежи. По тази причина в патрициански род на Клавдиите не се използва името Луций, а в патрицианския род на Манлиите – името Марк. С постановление на сената, след падението на триумвира Марк Антоний, името Марк е завинаги изключено от рода на Антониите.

 • В по-зряла възраст обаче невинаги би приело положително съжителството с друго домашни любимци. Ако те са по-малки не е изключено, често да се опитва да ги ступва.
 • Контакторът е апарат за управление с две устойчиви положения (включено и изключено), чието задвижване е автоматично (пневматично, хидравлично, електромагнитно).
 • Не е изключено в проектирането на новия самолет да има и в известна степен западно влияние – руснаците са изключително впечатлени от разчетните характеристики и многорежимността на новия американски тежък тактически изтребител с променлива стреловидност на крилото F-111.
 • Използването на религиозна иконография над вратите на замъка е необичайно. Не е изключено, възложителят да е имал намерение да привърне този замък в някакъв светски образ на небесния Йерусалим.
 • Използват се индикатори – ключове, които приемат състояние включено и изключено. Подпрограми могат да се създават на Асемблер, но не и на езика RPG, който задава фиксирана схема на работа.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!