Advertisement
 Translation for 'Каспийско' from Bulgarian to English
геог.
Caspian Sea {noun}
Каспийско море {ср}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'Каспийско' from Bulgarian to English

Каспийско море {ср}
Caspian Sea {noun}геог.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Туркменският бряг около Каспийско море е дълъг 1768 км.
  • е полуостров на източния бряг на Каспийско море, в Мангистауска област на Казахстан.
  • каганат достига до Каспийско-черноморските степи и всички местни племена признават неговото върховенство.
  • Условно Каспийско море се дели на три отделни физико-географски части – Северна, Централна и Южна.
  • Видът е разпространен в Каспийско море.

  • Междувременно още предната година, през 1715, Бекович изследва Каспийско море и районите около него.
  • Ендемит е за Каспийско море.
  • Дженкинсън става първият западноевропейски пътешественик, който описва бреговете на Каспийско море и Средна Азия по време на своята експедиция до Бухара.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!