Advertisement
 Translation for 'Климена' from Bulgarian to English
мит.
Clymene {noun} [also: Klymene]
Климена {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'Климена' from Bulgarian to English

Климена {ж}
Clymene {noun} [also: Klymene]мит.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Негова съпруга е Филира (според Керкоп – Хесиона, а може и да е Климена).
  • В „Теогония“ Хезиод я нарича Климена.
  • Фаетон в древногръцката митология е син на Хелиос (Феб, епитет по-късно даден за Аполон) и океанидата Климена.
  • Син е на титана Япет и океанидата Климена.
  • Според Хезиод Климена е съпруга на титана Япет и майка на Атлант, Менетей, Прометей и Епиметей.

  • Той има един син, Алтемен, и три дъщери, Апемосина, Аеропа и Климена.
  • От Ясос от Аркадия, синът на Лйкург, Климена е майка на Аталанта.
  • Паламед в древногръцката митология е син на царя на Евбея Навплий и Климена.
  • Аталанта ([...] , "Atalante, Atalanta") в древногръцката митология е девица ловджийка, дъщеря на Климена.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!