Advertisement
 Translation for 'Лаерт' from Bulgarian to English
мит.
Laertes {noun}
Лаерт {m}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'Лаерт' from Bulgarian to English

Лаерт {m}
Laertes {noun}мит.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
  • Според някои по-късни извори е баща на Одисей от Антиклея, преди тя да се омъжи за втория си съпруг Лаерт.
  • Той е син на Лаерт и Антиклея, съпруг на Пенелопа и баща на Телемах.
  • Клавдий и Лаерт научават за завръщането на Хамлет и се подготвят да го убият.
  • където играе Лаерт в "Хамлет" (1992-1993) с Кенет Брана.
  • Тя е дъщеря на Полоний, сестра на Лаерт и е възлюбената на Хамлет.

  • Тя е съпруга на Лаерт и майка на Одисей.
  • Автолик похитил стадата на Сизиф, който като го уличил в престъплението, съблазнил дъщеря му Антиклея, която скоро след това се омъжила за Лаерт.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!