Advertisement
 Translation for 'Лаплас' from Bulgarian to English
мат.
Laplace's equation {noun}
уравнение {ср} на Лаплас
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'Лаплас' from Bulgarian to English

уравнение {ср} на Лаплас
Laplace's equation {noun}мат.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Лорд Хенри Бръгам отправя молба на Самървил да преведе труда на Лаплас „"Mécanique céleste"“.
 • Опитите били продължени от Жозеф Луи Лагранж, Жан Даламбер, Пиер-Симон Лаплас, който повлиява на уравненията за потенциален поток, Херман фон Хелмхолц и Уилям Томсън (Лорд Келвин).
 • В математическия анализ, трансформацията на Лаплас е изоморфично картографиране на трудни диференциални уравнения в по-лесни алгебрични уравнения.
 • Оператор на Лаплас (лапласиан, оператор делта) във векторния анализ е диференциален оператор, действащ в линейното пространство на гладките функции и означаван със символа [...].
 • е оператор на Лаплас, [...] е неизвестната функция, [...] е времето, [...] е пространствената променлива, а [...] е фазовата скорост.

  Advertisement
  © dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!