Advertisement
 Translation for 'Млечен път' from Bulgarian to English
астрон.
Milky Way {noun}
Млечен път {м}
Partial Matches
гастр.
milk shake {noun}
млечен шейк {м}
гастр.
milk chocolate {noun}
млечен шоколад {м}
way {noun}път {м}
another timeдруг път
road {noun} <Rd.>път {м}
Good riddance! [coll.]Прав ти път!
трансп.
scenic route {noun}
панорамен път {м}
I'm on my way!На път съм!
Been there, done that. Минавал съм вече по този път. [прен.]
10 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • ...  – Млечен път) е гравитационно свързана система от звезди, междузвезден газ и прах, плазма, а също и невидима тъмна материя.
 • В изследванията си тя се фокусира върху центъра на галактиката Млечен път.
 • Открит е официално на 6 април 2013 година Построена от алуминий и бетон, постройката съдържа експозиционна площ и две куполообразни прожекционни зали, наречени „Хаос“ и „Млечен път“.
 • 0 – 0,3 и е един от членовете на струпването Cl 1806 – 20, в което влиза една от най-големите области на йонизиран водород HII в целия Млечен път – W31.
 • Той не осъзнава космологичните последствия, нито че тези мъглявини всъщност са галактики извън нашия Млечен път.

 • Слънчева система и Земята се намират в близост до вътрешния ръб на ръкава „Орион“, в Местния мехур, около 8000 парсека от центъра на Млечен път.
 • Представлява част от Ръкава на Персей в нашата галактика Млечен път.
 • Планетата е известна като столица първоначално на едноименното кралство, а след това и на Галактическата империя разпростряла властта си над целия Млечен път в продължение на над 12 хил.
 • Ацетамид е открит в близост до центъра на галактиката Млечен път.
 • ... , „Галактика“ / „Млечен път“) е тристепенна ракета носител, употребявана от Северна Корея за изстрелване на космически спътници.

 • В непосочен момент след разгрома на Ораите, тя е изпратена на станция „Мидуей“ (междинна) да следи завършването на моста Млечен път-Пегас.
 • В далечния край на централния Млечен път е открита малка галактика, наречена Миниатюрна сфероидна галактика Стрелец.
 • Ромуланите са доминиращата раса в Ромуланската звездна империя, една от най-големите империи в Алфа квадранта на галактиката Млечен път.
 • Смята се, че необходимите за това условия съществуват в центъра на всички галактики, включително нашия Млечен път.
 • Алтернативни нейни названия са "Моксон-2" („Юпитер-2“), "Пектусан-2" и "Унха-2" („Млечен път-2“).

 • Обединената Федерация на планетите (съкратено ОФП и обикновено наричана Федерацията) е междузвездно политическо обединение разположено предимно в квадрант Алфа на галактиката Млечен път.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!