Advertisement
 Translation for 'Може' from Bulgarian to English
maybe {adv}може би
perhaps {adv}може би
May I introduce ...Може ли да Ви представя ...
Can I take a message for him / her?Може ли да му/ѝ предам нещо?
This can cause problems. Това може да причини / създаде проблеми.
5 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Bulgarian
 • Лечението на диабетно стъпало може да бъде продължително, може да включва ортопедични средства, хирургическа намеса, противовъзпалителни лекарства и мазила.
 • NopCommerce може да бъде изтеглена и инсталирана безплатно. Има форум, в който може да се получи безплатна помощ. До 2014 година документацията е платена, но може да се достъпи безплатно.
 • Втората двойка крилца е напълно развита и може да лети за разлика от сродната житна гъгрица ("S. granarius") и затова може да се срещне не само в складовите помещения, но и в природата. През целия си живот може да снесе до 400-600 яйца.
 • Може да причини рак, ако бъде вдишан.
 • „"Проверка"“ може би е заблуждаващ термин. Всъщност теорията не се проверява: единственото, което може да се направи в тази фаза, е да се достигне до заключението, че на база направените експерименти хипотезата не може да бъде отхвърлена.

 • Мързеливото оценяване може също да ускори програмата, дори асимптотично, докато може да я забави най-много с константен фактор.
 • Лишаване от живот може да бъде санкция на държавата - изпълнение на смъртна присъда, убийството може да произтече при неизбежна отбрана, необходимост като бойни действия, може да бъде евтаназия, а в антропологичен план в някои общества това е жертвоприношението на хора.
 • Цялото растение включително сока са токсични и могат да предизвикат враждебна реакция. Олеандърът може да съхрани токсичността си дори след като изсъхне. Поглъщането може да предизвика едновременно гастрочревни и сърдечни негативни ефекти. Реакцията от отравяне може да въздейства на централната нервна система. Смята се, че едно листо може да се окаже смъртоносно за дете или пеленаче. Сокът на олеандъра може да предизвика кожно дразнение, тежки очни възпаления и алергични реакции характеризирани с дерматити.
 • Съвременната тенденция в развитие на универсалния софтуер е да може да изпълнява колкото се може повече функции.
 • При сблъсък с ядро неутронът може да бъде отразен еластично, може да се слее с ядрото или в резултат на сблъсъка може да се получат няколко нови ядра или частици.

 • DSM-IV, което е по-ранна версия на ръководството, твърди, че човек с SPD може да бъде чувствителен към мненията на други и може дори да се почувства самотен, но не може да направи нищо по въпроса заради състоянието си.
 • Медалът има 3 части: предна, задна и ръб (по обиколката на медала). На предната част е гравюрата или портрета. Задната може да е празна, но може да има и гравиран надпис или друг вид гравюра. Ръбът също може да е оставен празен, но може да има и надпис.
 • При слънчевите календари датата отговаря на слънчевия ден. Денят може да се състои от периода между изгрев и залез слънце, последван от нощта, или може да представлява времето между повтарящи се събития, например два залеза. Дължината може да се променя малко през годината или може да се използва среден слънчев ден. Други типове календари също могат да използват слънчевия ден.
 • Антимоновият триоксид може да доведе до увреждане на сърдечната функция, което може да бъде фатално.
 • Отклонението на очите може да бъде постоянно или периодично. При малки деца кривенето може да е различно в няколко последователни дни или дори в различните часове на деня. Понякога зад едно кривогледство в ранна детска възраст може да се крие друго сериозно очно заболяване (например очен тумор). Окото, което се изкривява може да остане „мързеливо“ т.е. да не фокусира добре предметите и детето впоследствие да не може да чете с него.

 • Стомашно-чревните симптоми може да включват спазматична коремна болка, диария и повръщане. Пострадалият може да проявява признаци на объркани мисли, загуба на контрол върху пикочния мехур и може да изпитва болка в областта на таза, която се усеща като спазми на матката. Разширяването на кръвоносните съдове около мозъка може да причини главоболие. Възможно е пострадалият да почувства тревожност или да си въобрази, че всеки момент ще умре.
 • Кръщението е единственото тайнство, което може по изключение да се извърши не от духовник, а от светско лице. При критични случаи – болест, тежка травма и т.н. всеки мирянин може да извърши тайнството, след което свещеникът може само да го потвърди.
 • Сценариите са може би една от най-интересните части на играта може да се проиграят истински войни и да се види вероятен техен друг изход. В интернет има много различни сценарии, но повечето са за различни места на втората световна война. В един сценарий може да се направи горе-долу всичко обаче не може да се променя изгледа вътре в града.
 • Всеки недетерминиран автомат може да се преобразува в детерминиран, като последният може да има най-много [...] или [...] състояния, където [...].
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!