Advertisement
 Translation for 'Семела' from Bulgarian to English
мит.
Semele {noun}
Семела {ж}
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'Семела' from Bulgarian to English

Семела {ж}
Semele {noun}мит.
Advertisement
Usage Examples Bulgarian
 • Според една хипотеза, името Семела има фригийски произход и означава земя.
 • Съгласно друга версия, Зевс поръчал на Семела да погълне сърцето на Загрей и по този начин я оплодил, а съгласно трети вариант – Зевс сам погълнал сърцето и тогава се съединил със Семела.
 • Тогава е победен техният вожд Семела.
 • Погубила и Семела, родила на Зевс бог Дионис.
 • Той е брат на Ино, Автоноя, Семела, Агава и на Полидор.

 • Агава се подиграва на нейната сестра Семела, която родила Дионисий от Зевс.
 • Когато сестра му Семела е убита с мълния от Зевс, едновренно с това от небето пада дъска, от която Полидор прави позлатена картина за Дионисий, синът на Семела, и я нарича "Dionysos Kadmeios".
 • Ино е сестра на Полидор, Автоноя, Семела и Агава и Илирий.
 • В митологията Бромий е син на Зевс и на Семела и древногръцки бог на възраждащата се и умиращата природа, на виното, лозарството и веселието.
 • В долния фриз са представени самите божества, като централна роля е отредена на Дионис и богинята (вероятно неговата майка Семела или съпругата му Ариадна).

 • Лизитея е и друго име на Семела, дъщерята на Кадъм и Хармония.
Advertisement
© dict.cc English-Bulgarian dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!